Timo Vornanen (Sannf.) säger att han bildar en enmansgrupp i riksdagen. Hur det blir i hemstaden Joensuu återstår att se. Foto: Riksdagen

Kuntalehti försökte nå Vornanen för att få veta om fallet påverkar hans ställning som kommunpolitiker och fullmäktigeledamot för Sannfinländarna.

Timo Vornanen säger per sms till Kuntalehti att han ”tills vidare” inte ger utlåtanden eller gör intervjuer.

Läs den ursprungliga artikeln här.

Riksdagsledamoten och lokalpolitikern i Joensuu Timo Vornanen (Sannf.) är misstänkt för brott. Han uteslöts ur Sannfinländarnas riksdagsgrupp på torsdagen.

Eero Bogdanoff (Sannf.), andra vice ordförande i Joensuu stadsfullmäktige, säger till Kuntalehti att Sannfinländarnas fullmäktigegrupp inte har för avsikt att diskutera Vornanens ställning i gruppen.

Bogdanoff själv anlände till Finland på måndagen från en utlandsresa och var enligt egen utsago fram till dess beroende av mediernas uppgifter.

Läs också Svenska Yle 2.5.2024, Brottsmisstänkta Timo Vornanen grundar egen riksdagsgrupp – uteslöts ur Sannfinländarnas

Han säger att fullmäktigegruppens fokus ligger på Joensuu stads tuffa anpassningsprogram.

– I samband med de diskussionerna kan vi också ta upp fallet Vornanen, säger Bogdanoff.

Riksdagsgruppens beslut att utesluta Vornanen ur gruppen kommer enligt Bogdanoff inte att påverka kommunalpolitiken eller Sannfinländarnas fullmäktigegrupp.

– Beslut fattas efter att ärendet har utretts och bedömts. Då kommer det säkert upp till diskussion men inte i det här skedet, enligt min mening.

– När utredningen är klar och partiet har gjort sina egna uttalanden kommer ärendet att gå vidare enligt normal procedur.

Tidigare i veckan sade Jussi Wihonen, ordförande för Sannfinländarna i stadsfullmäktige, till Kuntalehtelle att han tänkte på Vornanens ställning på samma sätt som partiordförande Riikka Purra, som på måndagen sade att hon inte har något förtroende för Vornanen.

Enligt Wihonen styrs fullmäktigegruppen inte bara av kommunallagen utan också av gruppens egna regler.

– Om partiet återkallar medlemskapet i Sannfinländarna måste fullmäktigegruppen agera i enlighet med detta.

Sannfinländarnas partistyrelse väntas inom den närmaste framtiden diskutera Vornanens ställning i partiet. Uteslutning ur riksdagsgruppen är grund för uteslutning ur partiet.

Enligt kommunallagen är en förtroendepersons ställning i samband med brottsutredningar eller misstankar olika beroende på om den misstänkta gärningen har begåtts i eller utanför förtroendeuppdraget.

Timo Vornanen fick 276 röster i kommunalvalet 2021.