– Har vi försovit oss? Är vi litet sena i utvecklingen, frågade kommundirektör Mikko Ollikainen som företräder de små kommunerna på seminariet i Finlandiahuset. Ollikainen är glad över att man nu på högsta nivå talar om olika typer av kommuner.

–  Vi är väldigt olika, till exempel Vörå är språkligt sett som Finland men tvärtom.

Ollikainen talade engagerat på två språk och konstaterade att det ute i kommunerna finns en stor trötthet kring kommundiskussionerna. Han nämnde som exempel två faktorer som är direkt avgörande för kommunernas framtid då vi går över till de nya områdena som ska heta landskap. Det handlar om fastighetsmassan och förstås om statsandelarna, om hur utjämningen sker.

Ollikainen konstaterade att kommunerna har alldeles tillräckligt med uppgifter fastän social- och hälsovården flyttas bort . Han presenterade en lång lista på saker som kommunerna ska sköta i framtiden.

Han poängterade också samarbetet med landskapen, eventuellt behövs en beredskap i kommunen att ställa upp och stöda olika verksamheter.

–  I kommunerna har vi ju kunskapen om hur saker sköts.

Ollikainen förutspådde att arbetsfördelningen inte är spikad. Man kommer att märka att vissa tjänster bör skötas i närsamhället.

– Äldrevården kommer antagligen att flyttas tillbaka till kommunerna. Man tänker inte så nu, men det är en fråga om trygghet och säkerhet.

Samtidigt passade Ollikainen på att slå ett slag för Vasa centralsjukhus, ”det enda sjukhus i landet som i dag kan ge service på två språk.”

Om någon i publiken tänker att hur svårt kan det vara gav Ollikainen prov på olika österbottniska dialekter. Det ljöd vilda fraser på Vörådialekt och på Närpesdialekt i Finlandiahuset.

–  Det är en viktig trygghetsfaktor att någon förstår dialekten då en människa behöver service, konstaterade Ollikainen och blickade ut över idel frågande miner bland seminariepubliken.

Finl_NY_Svenskar
Christer Bogren (Malax), Carl-Gustav Mangs (Kaskö), Sven-Erik Bernas (Korsnäs) och Christina Båssar (Korsnäs).

Om framtiden sade Ollikainen att han inte kommer att uttala det magiska ordet som börjar på D (digitalisering). Men faktum är att speciellt de små kommunerna inte är helt utvecklade inom den tekniken ännu.

Mikko Ollikainen tror att många saker kan bli enklare och genomskinligare i de nya kommunerna.

–  Till exempel kommer budgeteringen att bli enklare, vi kommer  till exempel inte längre att få överraskande vårdfakturor.

Han frågade också hur beslutsfattandet ska organiseras i framtiden. Behövs nämnder mera eller är det tillräckligt med en kommunstyrelse?

Ollikainen tror att framtidens kommun kommer att ha färre anställda, bli en beställarorganisation. Han talade också om företagens betydelse för kommunen.

–  Näringslivet är motorn som skapar jobb också där måste vi bli bättre på att tänka annorlunda. Vi har i Vörå till exempel ett företag som kombinerar motorfordon och teckenspråkstolkning.

–  Vörå kommun är liten, nyfiken och aktiv och vi kommer att ha uppgifter också i framtiden!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. …..språkligt SETT…. Inte SÄTT !!
    Är en urbota språklärare…tycker att många journalister idag alltför ofta också använder t.ex. SLIPPA och LÄMNA på det typiskt finskinfluerade sättet. Lär de sig ingen språkriktighet och går igenom t.ex.finlandismer under utbildningen?? Jag lämnade i Vörå……eller jag slipper inte in…. FY så det skär i mina öron!

  2. Föreningarna och tredje sektorn får inte glömmas bort i diskussionen om kommunreform. Social Business företagen måste få utrymme i Finland inom dag- och äldrevård. Företag, som efter skatt investerar vinsten i verksamhetens utveckling!