Det finns ingen självklar efterträdare till Viktor Kock, säger Pargasbon Helin, som vill lyfta de åboländska socialdemokraternas profil.

Finlands svenska socialdemokraters ordförande, Pedersörebon Viktor Kocks besked i september att han inte ställer upp för omval på kongressen i Karis nästa lördag har skapat något av ett vakuum inom distriktet.

FSD:s riksdagsledamot Johan Kvarnström från Ekenäs meddelade strax efter Kocks besked att han inte står till förfogande.

I veckan nominerade FSD Österbotten Jakobstadsbon Jacob Storbjörk till vice ordförandeposten för FSD, och därmed kommer distriktet sannolikt inte att ledas av en österbottning.

Ett starkt namn är FSD:s första vice ordförande, Borgåbon Anette Karlsson, som förlorade ordförandekampen mot Kock för fyra år sedan. Då avgjorde lotten, efter att Karlsson och Kock fått 34 röster vardera.

Karlssons graviditet en faktor

Nu berättar Karlsson till Kommuntorget att hon är gravid och ett eventuellt ordförandeskap skulle avbrytas av hennes moderskapsledighet.

-Mandatperioden är visserligen bara två år men jag vet att också andra kvinnor valt att inte kandidera när de väntat sitt första barn.

Karlsson har inte uteslutit att hon ställer sig till förfogande. Hon säger att hennes slutliga beslut, som måste ges innan nomineringstiden tar slut nästa veckas lördag klockan 14, kommer att grunda sig på vad som är bäst för hennes familj och bäst för FSD.

Mae Cedercreutz-Pesonen, ordförande för Vanda svenska socialdemokrater, säger att Anette Karlsson har avdelningens stöd om hon ställer upp.

Cedercreutz-Pesonen hoppas också att Johan Kvarnström tänker om och ställer sig till förfogande. Hon ser också Jacob Storbjörk som en stark kandidat, om än kanske mera av ett framtidsnamn.

Inte ett svaghetstecken

En som dock ställt sig till förfogande, och som förutom de åboländska socialdemokratiska föreningarna också har den västnyländska kretsens stöd, är Pargasbon Erica Helin.

Helin säger att Kocks oväntade besked skapade en möjlighet för hennes egen och för den åboländska kretsens del.

-Det här är en ”once in a liftetime”-chans. Egentligen ska en åbolänning inte kunna bli ordförande, men det finns ingen självklar arvtagare efter Kock. Det vore viktigt för Åbolands del, en chans för oss att visa framfötterna efter att vi haft en ganska låg profil och blivit lite bortglömda. Det vore också viktigt med tanke på kommunalvalet.

Är det ett svaghetstecken att det inte finns fler kandidater?

-Jag vågar påstå att det inte är det. Snarare handlar det om omständigheterna. Det finns många intresserade och duktiga personer inom distriktet, men samtidigt finns det en press på yngre människor att kliva fram och de som är lite äldre vill inte komma i vägen.

Vill föra politik med hjärtat

Vad gör dig till en bra ordförande?

-Jag tror jag har en livserfarenhet som är annorlunda än många andras, och jag är inte så noggrann med att vara politisk korrekt utan agerar ofta med hjärtat. Som förälder präglas min vardag av autism och diabetes typ 1 och jag vet att byråkrati inte alltid hjälper. En människa måste mötas av en människa. Jag har också bekanta som dött av överdos och vet hur lätt man hamnar i den situationen. Ibland måste man föra politik med hjärtat, inte bara hjärnan. Man kan inte bara se till vad partiprogrammet säger.

Helin säger att svenskan är FSD:s hjärtefråga, men hon vill också att distriktet vågar vara en opinionsbildare inom SDP. Hon upplever påverkningsmöjligheterna som goda och säger att partiet lyssnar på distriktet.

-Vi är ett av de ettrigare distrikten och det vill jag förvalta som ordförande.

Hur är FSD som kommunparti?

-Vi för en politik som är lite mer till vänster än den som förs på riksnivå. Förstås varierar det från kommun till kommun, men ju längre bort från Helsingfors man kommer desto mer vänsterut ligger FSD.

Bättre intern kommunikation

Hur bra koll har du på FSD i övriga Svenskfinland?

-Jag har en motion på kongressen om att vi behöver presentera oss för varandra, hålla bättre kontakt och att varje avdelning ska göra det under en veckas tid med hjälp av sociala medier. Vi träffar inte varandra så ofta, och geografin är en stor utmaning, men det är viktigt att kunna bolla idéer och stödja varandra över kretsgränserna.

Det behövs också ett samarbete mellan SFP och FSD, säger Helin. Hon önskar att SFP var mer öppet mot FSD.

-Det är en sanning att man inte ska lägga alla ägg i en korg, och det är avgörande att det finns en stark svensk falang i ett av de största partierna. FSD är en stor resurs för Svenskfinland.

FSD förvaltar den resursen, fortsätter Helin, men är inte alltid så bra på att marknadsföra arbetet. Där är SFP bättre. Samtidigt är Svenskfinland i den lyckosamma situationen att det finns starka svenskspråkiga profiler också i andra partier, säger Helin och nämner Li Andersson (VF) som ett exempel.

Fokus på kommunalpolitiken

Skulle Helin bli ordförande vill hon stärka den yttre och inre kommunikationen i distriktet, och få FSD att växa. Kommunalval tenderar att gynna medlemsantalet, säger hon.

-Politiskt sett kommer fokus att vara på kommunerna. Som ordförande måste man så klart också jobba med rikspolitiken, men eftersom vi sitter i regeringen behöver vi inte ta den oppositionspolitiska rollen utan kan mera fokusera på kommunalpolitiken.

Erica Helin

  • Född och bor i Pargas.
  • Ålder: 32 år.
  • Egenföretagare.
  • Gick med i SDP 2012. Har varit ordförande för Ekenäs SDP och vice ordförandeför Finlands svenska unga socialdemokrater. Har suttit i styrelsen för Socialdemokratisk ungdom, och sitter i styrelsen för Sydkustens landskapsförbund. Är medlem i bygg- och miljönämnden i Pargas. Medlem i Kommunförbundets Svenska delegation.