Pargas stads ledningsgrupp jobbar två gånger om året en vecka åt gången i de olika skärgårdsdelarna i kommunen. Nyligen jobbade ledningen i Nagu. – På det här sättet får vi en djupare insikt i livet i de olika delarna i kommunen, säger stadsdirektören Patrik Nygrén.

Forskningschefen Marianne Pekola-Sjöblom från Kommunförbundet säger att hon aldrig tidigare har hört eller stött på motsvarande förfaringssätt på andra håll i Finland.

– Pargas stads lednings sätt att jobba är unikt i Finland. En alldeles ypperlig idé, berömmer Pekola-Sjöblom.

– Pargas är en geografiskt splittrad skärgårdsstad med en stor areal och därför förbättrar ledningens arbetssätt alldeles säkert kommuninvånarnas samhörighet. Man kunde tänka sig att denna modell även skulle passa i kommunerna i norra Finland där avstånden är långa, resonerar Kommunförbundets forskningschef.

Enligt Pekola-Sjöblom ordnar ungefär en tredjedel av de finska kommunerna en del av styrelse- eller fullmäktigemötena någon annanstans i kommunen än i det egentliga kommuncentret. – Ibland kan det även ordnas fullmäktigeseminarier på olika håll i kommunen, berättar Pekola-Sjöblom.

Pargas och fyra mindre

Ledningen i Pargas stad jobbade första gången på distans i höstas på stadsdirektören Patrik Nygréns initiativ. 

– I höstas besökte vi Houtskär och nu står Nagu i tur, berättar stadens informationschef Anne-Maarit Itänen.

Efter kommunsammanslagningen 2009 hör även Nagu, Houtskär, Korpo och Iniö till Pargas. Den nya kommunen lanserade först namnet Väståboland, men efter en folkomröstning 2011 fick staden heta Pargas.

– Den lokala förankringen hamnade lite i skymundan strax efter kommunsammanslagningen. Nu vill vi fördjupa vår insikt i livet i de olika delarna i kommunen, motiverar stadsdirektören Patrik Nygrén ledningens distansveckor. – Ledningen besöker de olika kommundelarna och kan därmed följa kommuninvånarna i deras vardag.

De tio medlemmarna i Pargas stads ledningsgrupp talade med Naguborna under veckan om olika teman. Ledningen träffade företagare, studerande, småbarnsmammor, pensionärer, asylsökande…

Det händer i Nagu, i synnerhet på vintern

Den unga turismföretagaren och småbarnsmamman Anna Franzén som pratade med stadsdirektören Nygrén säger att Nagu är ett verkligen fint ställe att bo och leva i.

– Kanske man i stadens centrum inte alltid förstår hur aktivt socialt liv vi har här i Nagu. Många som kommer ”utifrån” ser bara sommaren och visst är det mycket människor här då, men det är först på vintern som alla aktiviteter kör igång på allvar, summerar Franzén.

Enligt stadsdirektören Nygrén har mötena med kommuninvånarna och medlemmarna i områdesnämnderna hjälpt ledningen att skapa en ny strategi för staden.

– Det egentliga arbetet börjar på hösten, men redan nu har vi fått en hel del tips inför framtiden dvs. hur vi ska beakta de olika kommunområdena i den nya strategin. I höst kommer vi att besöka Korpo och på våren 2017 blir det Iniös tur, berättar Nygrén.

En vecka full av program

Informationschefen Anne-Maarit Itänen säger att veckan i Nagu var full av program.

– Man hinner göra mycket under en vecka. Måndagen inleddes med ledningsgruppens möte, därefter hade vi möten med kommuninvånarna och på kvällen sammanträdde stadsstyrelsen.

– På tisdagen mötte vi asylsökande i församlingshemmet i Nagu. Fem familjer från Irak blev kvar i Nagu och det hålls en gemensam kaffestund en gång i veckan, berättar Itänen.

I höstas kom det ett hundratal asylsökande till Nagu, men nu finns det fem familjer, sammanlagt 24 personer, kvar på orten. Naguborna har med frivilligkrafter ordnat bostäder och en del jobb åt dem.

Distansjobb nytta också för ledningen

På tisdagen träffade ledningsgruppen Nagunämnden och på onsdagen var det dags bl.a. för social- och hälsovårdsnämndens möte.

– Resten av veckan, torsdagen och fredagen, hade inget särskilt tema som början av veckan, men vi fortsätter våra möten med kommuninvånarna. Och var och en har förstås också sina egna arbetsuppgifter, säger Itänen.

– Under distansveckorna i Houtskär och Nagu har även de ömsesidiga relationerna och arbetsfördelningen inom ledningsgruppen utvecklats, konstaterar stadsdirektören Patrik Nygrén strategiskt.

JUHANI TALA

FAKTA:

Ledningsgruppen i Pargas stad:

Stadsdirektören Patrik Nygrén (ordf.), informationschefen Anne-Maarit Itänen (sekr.), näringslivschefen Tomas Eklund, stadsjuristen Monica Avellan, miljövårdschefen Carl-Sture Österman, utbildningschefen Ulrika Lundberg, social- och hälsovårdsdirektören Paula Sundqvist, personalchefen Peter Lindroos, fastighetschefen Seppo Pihl och ekonomichefen Maija Elenius.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *