SFP borde ha gjort mera, säger Joakim Horsma. Detaljplanen styr processen, säger Marcus Rantala.

Kampen om träden i Centralparken i Britas i Helsingfors hettade till ytterligare på tisdagen då aktivister försökte hindra den trädfällning som ska ge rum för en allaktivitetshall bredvid simhallen i parken.

Föreningen Pro Luontos besvär mot planerna avslogs förra veckan av Helsingfors förvaltningsdomstol. Föreningen, som menar att byggprojektet strider mot naturvårdslagen, tänker överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Företaget Pirkkolan liikuntahalli Oy har ett bygglov som vunnit laga kraft. Därför rullade skogsmaskinerna in i Centralparken i tisdags.

Debatten om planerna har pågått i flera år, och bland annat De gröna har försökt föra fram alternativa placeringar för allaktivitetshallen utan att få tillräckligt stöd från andra partier än Vänsterförbundet.

Har diskuterats, utan resultat

Joakim Horsma, ordförande för lokalavdelningen SFP i Hoplaxnejden och kretsstyrelsemedlem i SFP i Helsingfors, hör till dem som tycker att hans parti borde ha agerat i frågan.

— SFP har varken i kultur- och fritidsnämnden eller i stadsstyrelsen agerat för att stödja alternativa placeringar, säger han och hänvisar bland annat till att några representanter för andra partier försökte få till ett beslut om en ny placering för hallen så sent som i våras. Det försöket förlorade klart i kultur- och fritidsnämndens omröstning om stadens markhyresavtal med Pirkkolan liikuntahalli.

I ett pressmeddelande från Helsingfors stad i maj, efter kultur- och fritidsnämndens beslut, heter det att en ny plats för allaktivitetshallen skulle kräva en ny planläggning, som är en utdragen process och vars slutresultat är osäkert.

Horsma säger att han och andra tidigare tagit upp frågan till diskussion inom partiet men att gensvaret varit sådant, att det verkar som att de flesta tycker att byggandet av hallen är viktigare än besparandet av träden i Centralparken.

Han förvånar sig att SFP nog motsatt sig planerna på ett nytt bostadsområde och spårvagnsdepå på Degerö med motiveringen att dessa planer skulle förstöra orörd natur.  Men partiet har inte valt att stöda alternativa placeringar för allaktivitetshallen i Centralparken i Britas.

— Förstås ska man inte ställa de två planerna mot varandra och säga att en är viktigare än den andra, men det är intressant att Degeröplanen överskred tröskeln för vad man inte kunde acceptera. Både i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige motsatte sig SFP aktivt planen för Degerö. Hallplanen i Britas överskred inte den tröskeln.

Horsma understryker att det inte handlar om att vara emot att en allaktivitetshall byggs, utan om var den ska placeras. Han ogillar argument som låter förstå att de som kritiserar trädfällningen vill beröva idrottare en hall.

— Det finns ett behov för en allaktivitetshall och personligen vill jag också att hallen ska byggas. Men det finns alternativa ställen i Britas Idrottspark som den kunde byggas på, så att man besparar skogen.

Man ska kunna lita på staden

Marcus Rantala, SFP:s representant i stadsstyrelsen, säger att den aktuella placeringen var den enda möjliga när besluten togs.

När frågan var uppe i stadsstyrelsen i juni 2018 röstade majoriteten, bland dem Rantala, ner De grönas motförslag om att utreda alternativa placeringar. Motförslaget förlorade med rösterna 9–6.

— Det är bra att komma ihåg att fullmäktige 2014 enhälligt godkände detaljplanen. Då måste samtliga partier ha bedömt inverkan på området i Britas. Det är klart att planen ändrar på områdets karaktär, säger Rantala.

Rantalas poäng är att kritiken kommer för sent, speciellt med tanke på att partierna för flera år sedan kommit överens om detaljplanen. Dessutom har företaget som bygger allaktivitetshallen fått ekonomiskt stöd för planerna, som i sin tur bygger på beslutet från 2014.

— Alla parter måste kunna lita på Helsingfors stad som en långsiktig partner.

Handlar om när man aktiverar sig

Det var med hänvisning till detta, och till tidigare planbeslut, som en utredning om en annan placering av hallen röstades ner för drygt två år sedan, säger Rantala. Stadsstyrelsen försäkrade sig dock om att trädfällningen och hallbygget inte bryter promenadstråken i Centralparken.

Vad säger du till dem som tycker att det är konstigt att SFP accepterar byggplanerna i Britas men motsätter sig dem som rör Degerö?

— Vi har uttryckligen motsatt oss planerna för Degerö. Om bygglovet sedan får laga kraft kommer vi inte att motsätta oss beslut, till exempel investeringsplaner, som följer på det. Därför är det lite konstigt att till exempel De gröna eller VF inte motsatt sig planerna för Degerö. Det gäller att vara ute i rätt tid, säger Rantala som fick Degeröplanerna bordlagda i stadsstyrelsen. Efter det avancerade ärendet trots allt till fullmäktige, som godkände detaljplaneändringen i början av november.

Så enligt dig handlar det om i vilket skede man försöker ändra på planer?

— Det är helt centralt. Stadsplaneringen styr hela processen. Jag förstår att det väcker känslor men staden måste vara en pålitlig partner. Om ett företag utgår från detaljplaneringen, får ekonomiskt stöd för det och staden sedan säger nej så är det inte bra ur ett kommunalt beslutsfattarperspektiv. Sedan kan man tycka att alla borde vänta ut den juridiska processen innan man börjar fälla träd.