Europaparlamentariker Nils Torvalds (Sfp) som tidigare var medlem i Libe-utskottet, som ansvarar för arbetet med den nya dataskyddsförordningen i Europaparlamentet, tror inte att kommunernas intressen kommer att vinna i kampen mellan rådet, kommissionen och parlamentet.

Hur går det i förhandlingarna? Vad atmosfären?

­– Ju mera vi vet om dataproblem och utmaningarna kring Big Data desto svårare är det att skriva en fungerande lag. Framför oss har vi dessutom en digitaliseringsutveckling, som med all sannolikhet kommer att vara betydligt mer stormig än det vi hittills har upplevt. Vi hamnar alltså, tror jag, i en situation där vi bara borde godkänna en någorlunda förenklad version för att sedan sätta igång med ett omfattande reformarbete. Att vänta på att vi får allting färdigt innebär att vi väntar tills ragnarök.

På vilket sätt tänker parlamentet tillvarata den offentliga sektorns intressen i förhandlingarna?

­– Den frågan har hela tiden varit ett av de största problemen. Av många orsaker  ­– till exempel industrins intressen mot det allmänna ­– innebär förslaget att kommunernas utgifter skulle stiga enormt. På grund av att vi har så många olika strukturer och så olika uppfattningar om öppenhet och offentlighet fungerar lagförslaget inte riktigt så som vi i Norden tycker att det borde fungera.

Finns det en förståelse för hur lagen kommer att påverka kommunerna?

­– Jo, men jag är inte riktigt säker på att den förståelsen räcker till för att driva parlamentets linje. Lika lite övertygad är jag om att rådet klarar av den saken. Men just därför borde det finnas tillräckligt mycket flexibilitet.

Läs också: EU:s nya dataskyddslag står kommunerna dyrt

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *