Kevas styrelse  föreslår att Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen väljs till ny vd för Kommunernas pensionsförsäkning Keva. Rösterna föll 6-3.

– Jag är förstås glad för beskedet men väntar på att delegationen tar det slutgiltiga beslutet i mitten av februari. Före det är det onödigt att spekulera desto mer, säger Kietäväinen.

Timo Kietäväinen är andre vice vd på Kommunförbundet med ekonomi, arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor samt juridik som sina ansvarsområden. Kietäväinen är centerpartist och var 1983-1991 riksdagsman från St Michel. Kietäväinen har flera förtroendeuppdrag. Han är till exempel medlem i delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning och vice ordförande för Ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiö. Han har bland annat varit ordförande och vice ordförande för Ekokems styrelse och vice ordförande för Finnish Consulting Groups styrelse.

Om Kietäväinen blir vald betyder det att Kommunförbundet söker en ny vd, topposterna i förbundet är traditionellt politiskt tillsatta.

– Timo Kietäväinen har omfattande och djup kännedom om Kevas operativa miljö och om kundrelationerna samt förmåga att som en erfaren direktör och påverkare stärka och utveckla Kevas roll mitt i alla förändringar, säger styrelseordförande Anna-Kaisa Ikonen.

Vd:n ansvarar för Kevas verksamhet och ekonomi. Kriterier för posten  var bland annat kännedom om arbetspensionsbranschen, kommunfältet och den offentliga sektorn samt placeringsverksamhet. Han förväntas också uppvisa strategiskt ledarskap, förmåga att leda Keva som en helhet samt ett omfattande kontaktsnät.

Kietäväinen och Outi Antila tävlade mot varandra i sista ronden. Antila är överdirektör på Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för försäkringsverksamhet.

Keva, som tidigare hette Kommunernas pensionsförsäkring, sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, kyrkans och FPA:s personal; 1,3 miljoner anställda och pensionstagare inom den offentliga sektorn. Kevas avgiftsinkomster var cirka 5 miljarder under 2014 och placeringstillgångarna cirka 41,4 miljarder, uppger man på Kevas hemsida.

Av styrelsemedlemmarna röstade ordförande Anna– Kaisa Ikonen (Saml), Kari Nenonen (SDP), Heini Jalkanen (C), Markus Lohi (C), Raimo Vistbacka (Sannf) och Anne Sainila–Vaarno för valet av Kietäväinen till vd.

Harri Virta (VF), Sallamaari Muhonen (Grön) och Rauno Vesivalo (SDP) röstade emot.

Den slutliga utnämningen sker på Kevas delegation den 16 februari. Tjänsten som vd söktes av 20 personer.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *