Närmare var tredje kommundirektör är i sitt arbete aktiv på sociala medier. Förändringen har gått snabbt. För ett år sen använde var fjärde kommundirektör sociala medier och för fem år sen var tionde.

I synnerhet Twitter används nu av betydligt fler kommundirektörer än i fjol. Uppgifterna framgår av Kommunförbundets enkät om webbkommunikation och användning av sociala medier.

Kommunförbundets enkät om sociala medier besvarades av 156 kommuner. Svarsprocenten var alltså 50 procent. Enkäten besvarades mer aktivt i stora städer än i små kommuner.

Facebook fortfarande populärast

Av de sociala medieverktygen är Facebook fortfarande det populäraste, och används av 95 procent av kommunerna. Över hälften av kommunerna (56 procent) använder Youtube, och nästan lika många använder Twitter (48 procent).

Sociala medieverktyg används i synnerhet i stora kommuner.  Av de kommuner som besvarat enkäten använder alla kommuner med över 50 000 invånare Facebook, Twitter och YouTube. Alla kommuner med över 100 000 invånare använder också Instagram, LinkedIn och bloggar.

Vissa sociala medieverktyg, som Linkedin och Slideshare, används i synnerhet i stora kommuner. Periscope, som slog igenom förra året, användes av 5 procent av de svarande, och var övervägande vanligast bland kommuner med över 50 000 invånare.

–  Det här är faktiskt bara logiskt. Om invånarna är några hundra är behovet av särskilda sociala medieverktyg helt annorlunda än i en större stad, bedömer Kommunförbundets webbkommunikationschef Tony Hagerlund.

Liksom i fjol twittrar knappt 15 procent av kommunerna från fullmäktigemötena.

Idrottsväsendet aktivt på sociala medier

Ungdoms-, kultur- och biblioteksväsendet är fortfarande de kommunsektorer som är aktivast på social medier. Också idrottsväsendet har sällat sig till de aktivaste användarna. För fem år sen var knappt en fjärdedel av kommunernas idrottsverksamheter aktiva på sociala medier, nu är två av tre med på det sociala mediefältet.

Med hjälp av sociala mediekanaler kan kommuner aktivare marknadsföra evenemang och dela med sig av annan information som rör deras verksamhet.

–  Användningen av sociala medier hör allt mer till vardagen i kommunerna. På sociala medier informerar man om och eftersträvar samma saker som inom andra delar av kommunens verksamhet. Verktygen används inom nästan alla kommunsektorer, och mycket mångsidigt, konstaterar Hagerlund.

Två av tre har utarbetat en verksamhetsplan för sociala medier

Av kommunerna har 66 procent utarbetat en särskild verksamhetsplan för sociala mediekanaler, eller integrerat dem i andra planer. Totalt 41 procent av kommunerna har erbjudit utbildning inom sociala medier för personalen, 23 procent för ledningen och 7 procent för de förtroendevalda.

Mobila enheter beaktas allt oftare när webbtjänster planeras

Responsivitet, dvs. beaktande av de krav som olika slags terminalutrustning ställer, blir allt vanligare inom planeringen av webbtjänsterna. Över hälften av kommunerna har beaktat responsiviteten i planeringen av sina webbtjänster och nästan en tredjedel har delvis beaktat responsiviteten.

Antalet nya webbtjänstprojekt har börjat minska. Antalet offentliga webbtjänster, intranät, extranät och andra webbtjänster som håller på att ses över är just nu mindre än den varit tidigare år.

–  Troligtvis har många kommit igång med att förnya sina tjänster redan för något år sen, med målet att bättre än tidigare betjäna de som besöker webbsidorna via mobiler och läsplattor. Toppen på den här ”vågen” har kanske redan passerat, säger Hagerlund.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *