Landskapsdirektör Kaj Suomela säger att ett extra år i beredningen av landskapsreformen gör det möjligt att föra en bredare diskussion med alla berörda parter i regionen.

I Österbotten ger det extra året landskapet mer tid att planera och genomföra exempelvis nödvändiga personal-, bolags- och egendomsarrangemang.

– Det finns mycket att göra och det extra året innebär ingen paus i beredningen. Den nya tidsplanen ger bättre möjligheter för till exempel invånare, föreningar och organisationer att delta i planeringen av reformen, säger Suomela.

Landskapet får mer tid att formulera sina målsättningar och fundera på hur de ska uppnås.
– Vi får möjlighet att tillsammans fundera på hur servicen i det nya landskapet ska byggas upp för att stöda utvecklingen och välmåendet i regionen på bästa sätt, säger Suomela.

Politisk referensgrupp tillsätts i Österbotten

Beredningen av landskapsreformen går vidare under ledning av det temporära beredningsorganet, som består av tjänsteinnehavare. I höst ska beredningsorganet få stöd av en politisk referensgrupp. Alla kommuner i Österbotten får utnämna var sin representant till gruppen. Också representanter för personalen kommer att ingå i gruppen. Gruppen ska diskutera aktuella frågor och ge beredningen sin politiska syn på dem.

Regeringen beslöt i juli att landskapsreformen träder i kraft i januari 2020 istället för i början av 2019.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *