SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson kallar politices och juris magister Malin Brännkärr till sin statssekreterare vid justitieministeriet, meddelar SFP. Statsrådet utnämner statssekreterare.

Malin Brännkärr har en gedigen erfarenhet som nu kommer väl till pass, då Finland är EU-ordförandeland och jag själv som justitieminister genast kommer att jobba med rådsmöten och andra uppgifter i anslutning till ordförandeskapet. Med flera års erfarenhet som specialmedarbetare på justitieministeriet behärskar Malin förvaltningsområdet mycket bra och kan stöda mitt eget arbete, motiverar Anna-Maja Henriksson förslaget till statssekreterare.

Brännkärr är för tillfället kommundirektör i Kronoby och hon ansöker om tjänsteledighet från det jobbet. Hon har tidigare bland annat fungerat som ministergruppens specialmedarbetare och specialmedarbetare vid justitieministeriet. Brännkärr är 37 år gammal och ursprungligen hemma från Pedersöre.

En statssekreterare skall som ministerns medhjälpare och företrädare främja och följa genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde, biträda ministern med att leda beredningen av ärenden inom ministerns ansvarsområde, tillsammans med kanslichefen sörja för samarbetet mellan ministeriet och de övriga förvaltningsområdena, bistå ministern i beredningen av internationella uppdrag och särskilt EU-ärenden, företräda ministern i enlighet med de uppdrag som ministern ger, sköta övriga uppgifter som ministern tilldelar statssekreteraren.

Läs mer: Andersson och Sandelin specialmedarbetare

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *