Oron för den kommande vårdreformen var påtaglig när Sfp:s partifolk samlades under kommundagen i Tammerfors. – Det ideala vore att socialvården skulle ordnas skilt. Den borde hållas kvar i kommunerna. Det är där man känner sina patienter bäst, säger Anna-Maja Henriksson.

Partiordföranden Carl Haglund riktade i sitt öppningstal på Svenska folkpartiets kommundag i Tammerfors kritik mot regeringens sparåtgärder och uttryckte oro för särskilt nedskärningarna inom utbildningen. Som alternativ till regeringens sparåtgärder lyfte Haglund fram partiets egen skuggbudget som man som bäst jobbar på. I den står varken bistånd eller utbildning på slaktslistan. Vårdreformen och hur den påverkar kommunerna och möjligheterna att få vård på svenska i framtiden är ett annat orosmoln.

–  Kommunerna är grundstenen i vårt välfärdssamhälle och de som ansvarar för en god service. Det finns en risk för att regeringens mastodonta enheter för vården och utbildningen kommer att dra undan mattan för det vi känt som god närservice, sade Haglund.

Sfp har förespråkat en vårdmodell som delvis baserar sig på den svenska modellen. Den bygger  på valfrihet oavsett socioekonomisk bakgrund.

Av de modeller som lagts fram för vårdreformen ser Haglund helst att 19 vårdområden består. Blir det fem områden, så som Samlingspartiets Lenita Toivakka lagt fram, finns risken enligt Haglund att det går på tok.

– Vi behöver bredare axlar för vården. Ingenstans i världen har man lyckats integrera barn-åldrings- och specialsjukvården.

Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt kritiserade regeringens förfarande i vårdreformen och påpekade att reformen kommer att ändra hela vårt demokratiska samhällsystem.

– När man under föregående period försökte stycka en elefant rätt snabbt har man nu valt en modell där hälften av elefanten ännu är ute på savannen. Jag förstår inte hur de tänkt.

Honga har sett ett trettiottiotal olika modeller för hur vården ska omorganiseras. Tjänstemannagruppen som regeringen tillsatt har rekommenderat att social- och hälsovården ska ordnas av 9-12 vårdområden. Hur gränserna ska dras är ännu oklart. På kommundagarna visade Honga upp de kartmodeller på 5, 10 och 15 vårdområden som jubileumsfonden Sitra nyligen publicerade. Så som gränserna dragits upp på dessa tre kartmodeller skulle det betyda att Österbotten och östra Nyland splittras så att svenskan delas upp på olika håll.


– Det är oroväckande att Sitra som är direkt underställd riksdagen kommer med sådana här förslag som kastats fram på fullt allvar, sade Honga.

Honga tror inte på en total integrering utan en modell där närservicen är i lokala händer.
– En enda modell passar inte heller i hela landet, anser Honga.


Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson påpekade att man borde fundera på vad som utgjorde grunden till reformen. Själv satt hon med i förra regeringens socialpolitiska ministerutskott.

– Utgångspunkten var att vården är för ojämlik och man ville skapa likvärdig basservice och stärka förebyggande arbete. Någonstans har man tappat bort patientperspektivet.

Hon frågar sig också vad det för ett självstyre om staten ansvarar för finansieringen av områdena.


– Man glömt bort demokratiaspekten.

Enligt Henriksson borde man koncentrera sig på finansieringsmodellen och följa principen om att pengarna följer patienten.

– Det ideala vore att socialvården ordnades skilt. Den borde hållas kvar i kommunerna. Det är där man känner sina patienter bäst. Det är beklämmande att vårdreformen blivit en reform där specialvården är den som anger takten och tonen.

Sitras kartmodeller bedömer Henriksson så här:

– Den som ritat kartorna känner inte till Finlands grundlag och vet inte att man måste garantera de språkliga rättigheterna.

Fem oppositionspartier inklusive Samlingspartiet krävde i onsdag att regeringen måste göra en språkkonsekvensbedömning innan den beslutar om indelningen.  De kommer att skicka ett brev till regeringen med sina krav.

Sfp:s tankesmedja utarbetar som bäst en egen modell för vårdreformen.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *