Partiet vill utreda om en öppen ansökningsprocess kan undvikas.

SFP:s invalda ledamöter i Österbottens välfärdsområdesfullmäktige samlades för första gången på måndag kväll.

På mötet kom man överens om hur man ska förhandla om de olika ordförandeposterna med de andra partierna. Men också annat fanns på agendan, bland annat frågan om hur en direktör för det nya välfärdsområdet ska utses.

SFP-gruppen vill utreda om samkommunen Österbottens välfärdsområdes nuvarande direktör Marina Kinnunen kan fortsätta som direktör för välfärdsområdet, när det inleder sin verksamhet 2023, utan att tjänsten lediganslås.

Patrick Ragnäs, tillfällig gruppordförande, skulle det inte se bättre ut att lediganslå tjänsten?

– Lagen säger att tjänsten ska lediganslås, men det är alltid svårt när man redan har en bra person för jobbet. Kinnunen har varit direktör för sjukvårdsdistriktet och leder nu det frivilliga välfärdsområdet. SFP-gruppen vill se henne fortsätta som direktör i det nya välfärdsområdet, och jag tror de övriga fullmäktigegrupperna är eniga med oss i det. Nu vill vi utreda om direktörsfrågan kunde lösas i samband med överlåtelse av rörelse. Man ska alltid ha ett öppet ansökningsförfarande, men frågan är: Hur många processer behövs, speciellt då man redan vet vem som blir vald? Det är kanske krasst sagt, men är det rättvist mot andra med en skenprocess? Ska man lediganslå tjänsten, genomföra intervjuer och tester, samtidigt som man vet vem som blir vald? SFP är öppet med vem vi vill se som direktör, men samtidigt måste allt vara lagligt. Om utredningen visar att tjänsten måste lediganslås så är det så.

Men då finns alltså risken för att det blir en sorts låtsasprocess?

– Den risken finns, förutsatt att nuvarande direktören söker tjänsten.

Marina Kinnunen.

Ragnäs säger att det blir det temporära beredningsorganets uppgift att utreda huruvida Marina Kinnunen kan bli direktör för Österbottens välfärdsområde utan att tjänsten lediganslås.

Vad gäller de politiska förhandlingarna med de övriga partierna så säger Ragnäs att i teorin har SFP rätt till alla ordförandeposter. Partiet fick 50,1 procent av rösterna och har med 32 fullmäktigeplatser enkel majoritet.

Men det finns utrymme för förhandling, säger Ragnäs.

– Vi har kommit överens om hur vi förhandlar inom SFP-gruppen och om att vi lyssnar på de andra partiernas önskemål. Om det finns önskemål om något som går utöver det SFP har rätt till så förhandlar vi. Inget är fastställt. Vi vill bygga en välfungerande enhet i samråd med övriga partier.

Fullmäktige möts 7.3 men förhandlingsresultaten ska lämnas till välfärdsområdet i slutet av februari. Fullmäktige fattar det slutliga beslutet om hur ordförandeposterna och platserna i styrelse och nämnder fördelas.