Sommarens kommunalval gjorde Vörå till en enpartikommun, med SFP som enda parti i fullmäktige. I Korsnäs gick det tvärtom: där gör SDP comeback med två platser i fullmäktige.

Under de närmaste fyra åren är SFP herre på täppan i Vöråfullmäktige. Konkurrens från andra partier saknas helt efter kommunalvalet i somras.

Den kommunalpolitiska veteranen Rainer Bystedt har inte upplevt någon liknande situation under mera än tre decennier i Vöråpolitiken.

– SFP i Vörå hade en bra lista och framgången gläder. Men samtidigt tillkommer andra krav. Behovet av diskussioner och debatter kommer att bli större. En motpol behövs alltid. Tidigare har en till två socialdemokrater suttit i fullmäktige. Det borde helst vara två SDP-ledamöter för att skapa inflytande. När stora frågor har behandlats i fullmäktige har vi tagit med SDP i gruppdiskussionerna, säger Bystedt.

Han betonar att SFP är ett forum där det ideologimässigt är högt i tak. Svenska språket är givetvis ett viktigt kitt.

På finskt håll har rätt många Vöråbor röstat på Sannfinländarna även om det inte räckte för att bärga ett mandat i somras.

Möjligheter till idrott och motion är ett starkt varumärke för Vörå. Hoppbacken och skidcentret är ett viktigt dragplåster.

Bystedt har i augusti utsetts till första vice ordförande i Vöråstyrelsen medan nya styrelseordföranden Anna Bertills är en nygammal profil.

Med sin familj har Bertills flyttat tillbaka till hemtrakten efter 22 års frånvaro. Hon har tidigare varit verksam inom Vasapolitiken.

– SFP i Vörå har gjort en bra politik och kandidatnomineringen har varit lyckad. I kommunalval brukar personalval väga tyngre än ideologiska åsikter. Det känns spännande att bli vald till styrelseordförande. Men det gäller också att förtjäna förtroendet, säger Bertills diplomatiskt.

Vilka frågor är de viktigaste för Vörå under den nya mandatperioden?

– Den demografiska utvecklingen är en utmaning för Vörå och hela landskapet. Det ser inte bra ut under den kommande tioårsperioden. Det gäller bland annat att försöka tilltala återflyttare. En annan viktig fråga är integrationen av invandrare. Det behövs mera arbetskraft i framtiden, säger Bertills.

– Det är viktigt att den aktuella ekonomiplanen håller och att kommunen säkerställer aktuella investeringar. Social- och hälsovårdsreformen och finansieringsfrågorna är ett spännande kapitel. Nästa år ansluts vi till Österbottens välfärdsområde och 2023 börjar vi tillhöra det nya välfärdsområdet, säger Rainer Bystedt.

Omröstning förekom i Korsnäs

I Korsnäs gör socialdemokraterna comeback i fullmäktige efter kommunalvalet. Under mandatperioden 2017–19 innehade SFP alla 21 fullmäktigeplatser. I nya fullmäktige har SFP 19 platser och SDP 2. Det var en avvikelse från den typiska sammansättningen med 1–2 socialdemokratiska mandat.

Anna-Lena Kronqvist, meriterad kommunalpolitiker med över 20 års erfarenhet, har upplevt det politiska diskussionsklimatet som fruktbart.

– Det handlar om demokratiskt valda ledamöter. Diskussionerna har i regel koncentrerats till gruppmötena. Sedan har besluten vanligen fattats i rask takt på fullmäktigemötena. Det har nog förekommit splittringar och omröstningar. Senast var det aktuellt när kommunens aktieinnehav i fastighetsbolaget Molpe Strömmen skulle godkännas, säger Kronqvist.

Korsnäs satsar mycket på åldringsvården. På senare tid har en rejäl utbyggnad av det lokala centret Lärknäs hört till de större satsningarna.

Framöver bildar två nya ledamöter, Tommy Bäckman och Leif Holmblad, en liten motpol till SFP-lägret. De båda blev invalda som obundna kandidater på SDP:s lista.

– SDP tog kontakt först och frågade om jag ville ställa upp. Partivalet är inte ideologiskt baserat. Det känns intressant att prova på någonting nytt, säger Tommy Bäckman.

– Det är speciellt den planerade vindkraftparken i Poikel i kyrkbyn som gjort mig fundersam. Parken med 4–5 möllor skulle ligga för nära bosättningen.

Vad gäller social- och hälsovårdsreformen har Korsnäs gått sin egen väg hittills.

– För närvarande är vi med endast inom hälsovården i Österbottens välfärdsområde. Socialvården och äldreomsorgen fortsätter vi sköta på egen hand. Vår åldringsvård håller god klass. Vi vill vara nära människan, säger Anna-Lena Kronqvist.

”Varje kommun har sin egen verklighet”

Statsvetaren Claus Stolpe på Åbo Akademi i Vasa säger att hätska fullmäktigedebatter förekommer även i enpartikommuner.

– Varje kommun tenderar att vara en egen verklighet med olika grupperingar och klickar. Det är typiskt att politiken och röstandet är geografiskt präglat med centrum och periferi som motpoler. SFP-stödet i Vörå är i hög grad av språklig karaktär. Finskspråkiga alternativ verkar ha svårt att få politiskt fotfäste i kommunen. Också lokala socialdemokratiska ledamöter har i regel varit svenskspråkiga, säger Stolpe.

Finns det några motsvarande enpartikommuner på finskt håll?

– Inte som jag känner till på rak arm. Centern har en dominerande roll i finska landsbygdskommuner. Men även i små kommuner brukar något annat parti rymmas med. Om det har funnits någon renodlad Centern-kommun så ligger det i så fall långt tillbaka i tiden, säger Stolpe.

KORSNÄS KOMMUN

 • Består sedan 1973 av byarna Korsnäs, Molpe, Harrström, Taklax och Korsbäck.
 • 2 067 invånare (31.12.2020).
 • Språklig fördelning: svenska 85,75 procent, finska 3,5 procent, andra språk 10,75 procent.
 • Skattesats: 21,5 procent.
 • Skuldbörda: 1 454 euro per invånare (31.12.2020).
 • Politisk fördelning i kommunfullmäktige: SFP 19, SDP 2 (obundna).

VÖRÅ KOMMUN

 • Bildades i sin nuvarande form 2011 efter en sammanslagning med Oravais. 2007 slogs Vörå och Maxmo samman.
 • 6 389 invånare (31.12.2020).
 • Språklig fördelning svenska 81,2 procent, finska 12,5 procent, andra språk 8,2 procent.
 • Skattesats: 21,5 procent.
 • Skuldbörda: 4 279 euro per invånare (31.12.2020).
 • Politisk fördelning i kommunfullmäktige: SFP 27.

Det här är en artikel från Kommuntorget 4/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.