Sex personer har sökt direktörsposten vid Kårkulla samkommun. Nuvarande direktören Märta Marjamäki kommer att gå i pension i vår.

Åtminstone två av sökandena jobbar redan inom organisationen. Ekon. mag. Fredrik Laurén fån Kimito är personalchef och pol. mag. Sofia Ulfstedt från Pargas är chef för samkommunens expert- och utvecklingscenter. Utöver dem har också Jessica Granlund från Malax, studerande i socialpolitik, sökt tjänsten. Enligt Österbottens Tidning (25.4) har tjänsten också sökts av leg. sjukskötare HvM, HvD Marianne Frilund från Nykarleby, ekon.mag, pol.dr, Anders Kjellman, Pargas samt magistern i hälsovetenskaper Katarina Lindroos, Kimito.

Kårkullas styrelse tar ställning till hur man går vidare i rekryteringsprocessen den 31 mars. Tanken är att den nya direktören ska anställas den 1 oktober.

Kårkullashuvudsakliga uppgift är att ge service till svenskspråkiga med funktionsnedsättning. Samkommunen har cirka 1 000 anställda och ungefär 100 verksamhetsställen på olika håll i Svenskfinland.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *