Det nya regeringsprogrammet är en hård smäll för familjer med barn i dagvård. Då den ena föräldern är hemma eller arbetslös begränsas den subjektiva rätten till dagvård.

–Förändringen berör inte mig just nu, men jag tycker att det är fel ställe att spara pengar på. Det är ganska små inbesparingar men det gör det svårare för dem som redan har det svårt, säger Martin Welander som hämtar sin dotter från daghemmet.

Om den en av föräldrarna sköter om ett av familjens yngre barn hemma begränsas dagvårdsrätten för de äldre barnen till en halvdagsplats. Med detta förväntar sig staten spara 24 miljoner euro. Den begränsade dagvårdsrätten kan träda i kraft i början av nästa år.

Linda Söderlund, som själv är mammaledig och har äldre barn i dagvård, säger att hon förstår att det behöver sparas. För de arbetslösa är det dock värre då det går mycket tid till att söka jobb, men det är bra att man åtminstone har möjlighet till halvdagsvård.

Flera barn per dagvårdare

Gruppstorlekarna i daghemmen kommer att öka. Antalet över treåriga barn per dagvårdare kan stiga från sju till åtta. Då man drar in stödet för att minska elevgrupperna kommer staten att spara 30 miljoner euro per år. Detta lättar på trycket för kommunerna då det krävs mindre personalresurser, men kan leda till att kvaliteten sjunker.

– Mindre grupper är bättre. Då har dagvårdarna bättre koll på barnen och barnen och dagvårdarna lär bättre känna varandra, säger Linda Söderlund.

Om ena föräldern är hemma med ett barn begränsas det äldre sykonets rätt till dagvård. Foto: Axel Nurmio
Om ena föräldern är hemma med ett barn begränsas det äldre sykonets rätt till dagvård. Foto: Axel Nurmio

– Grupperna är redan stora. Större grupper kan leda till att barn som har det svårt inte får tillräcklig uppmärksamhet och även personalen blir tröttare, säger Katja Calonius då hon plockar upp sitt barn från daghemmet.

Sänkt ränteavdrag drabbar barnfamiljer

Enligt det nya regeringsprogrammet skall ränteavdraget för bostadslån sänkas i snabb takt, vilket kommer att drabba många barnfamiljer. Idag ligger ränteavdraget på 65 procent, men målet är att få ner det till 25 procent år 2019.

– Förändringar måste göras långsiktigt, man gör ju planer för framtiden enligt vad som gäller för tillfället. Hellre sparar man ändå där än på barnens dagvård, anser Martin Welander.

– Det är svårt att på rak arm räkna ut hurudana summor det handlar om men hellre får man spara på den fronten än på dagvården, säger Linda Söderlund.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *