Brådskan kring vårdlagens senaste vändningar väcker kritik. Finlands Näringsliv, EK, varnar nu för paniklösningar.

– En så stor förändring bör inte genomföras på basen av en räddningsplan som gjorts upp på några dagar, säger EK.

EK: En så stor förändring bör inte genomföras på basen av en räddningsplan som gjorts upp på några dagar

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har enhälligt gett sitt utlåtande till grundlagsutskottet men såväl samlingspartiet som de gröna uppges ha varit skeptiska till lösningen.

Samlingspartisterna hade gärna sett en grundlig beredning trots brådskan.

  • Frågan måste beredas mycket noggrannare fastän den skulle gå till följande regering för beslut. Då bör reformerna av finansiering och anordnande kopplas ihop. Nu har de på ett konstgjort sätt behandlats var för sig, säger EK.

Grönas Outi Alanko-Kahiluoto säger att den knappa tidtabellen dikterat lösningen.  Samkommuner är den enda modell man hinner bereda med dagens tidtabell.

  • Detta är klart bättre än regeringens modell men inte den bästa möjliga, säger Alanko-Kahiluoto.

Hon hade i lugn och ro velat jämföra fördelarna med folkvalt fullmäktige och beskattningsrätt.

  • Den som anordnar servicen måste på alla nivåer åtskiljas från producenten, säger EK och menar att den nya modellen inte innehåller en lika stor skillnad mellan att ordna och prudcera som regeringens ursprungliga förslag hade.

EK betonar nu vikten av att serviceproducenterna måste engageras och höras i processen. Finlands Näringsliv har under hela processen betonat att också privata aktörer måste ha tillräckliga förutsättningar att producera tjänster i den nya modellen.

Grundlagsutskottet har fått social- och hälsovårdsutskottets förslag till hur vårdreformen ska genomföras. Nu följer en ny omgång då experter hörs och grundlagsutskottet väntas komma med sitt utlåtande nästa vecka.

Det nya förslaget bygger alltså på 19 samkommuner. Det blir inga val och finansiering via kommunerna om denna modell godkänns av grundlagsutskottet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *