Samtliga åtgärder och rekommendationer som föreslås i nationalspråksstrategin har redan påbörjats eller genomförts, visar justitieministeriets mellanrapport om genomförandet av nationalspråksstrategin. Däremot är de språkliga konsekvensbedömningarna ofta för tunna.

Praktiska verktyg

Nationalspråksstrategin har tagit fram praktiska verktyg för hur man på bästa sätt tillämpar språklagen. Verktygen hittas på nationalspråksstrategins sidor.

Bekanta dig också med Kommunförbundets verktygsback som är anpassad för tvåspråkiga kommuner och samkommuner: Nationalspråksstrategin – Praktiska verktyg för kommuner och samkommuner

Kommunförbundet koordinerar också kommunernas eget nationalspråksnätverk med kontaktpersoner från alla svensk- och tvåspråkiga kommuner på fastlandet. Läs mer om kommunernas nätverk här.

Nationalspråksstrategin 2011-2015 har listat 27 åtgärder och 6 rekommendationer för hur olika myndigheter,  ska kunna tillämpa språklagen på bästa sätt och stärka båda nationalspråkens ställning i Finland. Enligt rapporten har alla åtgärder redan delvis eller helt och hållet genomförts.

I mellanrapporten behandlas också problem som upptäckts i samband med genomförandet av åtgärderna.

– Ett av de största problemen är att de språkliga konsekvensbedömningarna är för tunna, säger språkrättsrådet Corinna Tammenmaa,  vid justitieministeriet.

Justitieministeriet har publicerat handboken ”Förhandsbedömning av språkliga konsekvenser vid beredning av förändringar i lagstiftning och administration” och på justitieministeriets hemsida har man också publicerat en minneslista för bedömningen av språkliga konsekvenser.

– Men trots det klarar man ofta endast av att beskriva nuläget, men kan inte bedöma konsekvenserna av en förändring, säger Tammenmaa.

Hoppas på fortsättning

Nu hoppas man att nationalspråksstrategin ska fortsätta att gälla också under nästa regeringsperiod och att det nätverk som skapats ska kunna fortsätta sitt arbete. På justitieministeriet ser man hoppfullt på framtiden, men exakt hur processen kommer att se ut och hur uppdraget kommer att formuleras är ännu öppet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *