Förhandsröstningen ordnas utomlands i 71 olika länder.

Välfärdsområdesvalet närmar sig. Själva valdagen är söndagen den 23 januari, medan förhandsröstningen genomförs 12–18 januari i Finland och 12–15 januari utomlands.

Information om förhandsröstningsställena och deras öppettider hittas nu via Justitieministeriets webbplats valfinland.fi. På webbplatsen hittar du adresser och öppettider för förhandsröstningsställen i Finland och utomlands.

I Finland finns 900 allmänna förhandsröstningsställen i välfärdsområdesvalet. De är vanligen inrättade i kommunhus, bibliotek eller köpcentrum.

Utomlands finns det totalt 96 förhandsröstningsställen i 71 länder. En del av förhandsröstningsställena är öppna enbart vissa dagar under förhandsröstningsperioden.

Röstberättigade personer som befinner sig utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen kan också rösta per brev från utlandet. Anvisningar om brevröstning finns på Justitieministeriets webbplats.

På valdagen i januari finns det 1 664 röstningsställen. Kommunerna informerar också själva om sina röstningsställen.

Välfärdsområdesvalet i korthet

  • Vid välfärdsområdesval utgörs valkretsen av ett välfärdsområde.
  • Vid valet utses ledamöter och ersättare till välfärdsområdets välfärdsområdesfullmäktige.
  • Välfärdsområdesfullmäktige svarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i välfärdsområdet.
  • I Helsingfors ordnas det inget välfärdsområdesval.