Regeringen uppmuntrar kommunerna att ta emot flyktingar. Att de som har beviljats uppehållstillstånd snabbt kan flytta från förläggningarna till kommunerna ligger i allas intresse, eftersom det är just i kommunerna som integreringen sker, betonar justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf) .

Han talade vid ett seminarium som ordnades av arbets- och näringsministeriet i dag, fredag. Seminariet riktade sig till kommunerna och behandlade flytten till kommunerna och övergången till utbildning och arbetsliv för de som har beviljats uppehållstillstånd.

Vid seminariet offentliggjordes ett informationspaket om flyktingmottagning som arbets- och näringsministeriet har sammanställt. För närvarande har närings-, trafik- och miljöcentralerna ingått avtal med kommunerna om 4 000 kommunplatser. Uppskattningsvis 10 000 personer beviljas uppehållstillstånd. Det behövs alltså ännu fler kommunplatser.

Vi önskar att ni på förhand ingår avtal om mottagande med ntm-centralerna. Då kan alla bättre förbereda sig på tjänsterna och det blir ett kontrollerat mottagande. Vi har utgått ifrån att de som har beviljats uppehållstillstånd placerar ut sig ganska jämnt runtom i Finland i de områden där de har inväntat sitt beslut.

Se möjligheterna

Det lönar sig att också se möjligheterna i flyktingkrisen. För att vi dock inte ska bygga upp utopistiska förväntningar är regeringen medveten om att integrationsarbetet inte till alla delar har gett önskat resultat, konstaterar minister Lindström.

Informationspaket om flyktingmottagning som offentliggjordes vid seminariet innehåller information om bl.a. mottagnings- och integrationstjänster, ersättningar från staten och kommunernas erfarenheter. Du hittar infon på ministeriets webbplats. På ANM:s kompetenscenter för integration av invandrares webbplats integration.fi finns mer heltäckande information om integration och mottagande av flyktingar. Webbplatsen betjänar även kommunernas anställda.

Kommunförbundet har länge påpekat att de kalkylerade ersättningarna för kommunerna släpar efter och borde höjas .
Läs också: 8000 kommunala flyktingplatser saknas

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *