Hanna Tainio, Kommunförbundets vice vd, varnar för att bygga upp barriärer mellan landskap och kommuner. På seminariet lyfte riksdagsledamot Päivi Räsänen fram Kommunförbundets roll i framtiden.
–  Ett sätt att undvika konflikter mellan de olika förvaltningsnivåerna är att Kommunförbundet blir en organisation som binder samman landskap och kommuner. Redan i dag kan många frågor identifieras som gemensamma för kommuner och landskap, sade Räsänen.

Hanna Tainio försäkrade att Kommunförbundet är inne på samma linje och att förmåga och kunskap finns inom förbundet.

– Jag hör på förslaget med glädje, det bästa sättet att undvika motsättningar mellan kommuner och landskap är att de har samma intressebevakare. Kommunförbundet i framtiden kan mycket väl vara Kommun- och regionförbundet, sade Hanna Tainio.

Framatidsseminariet fortsatte på onsdag eftermiddag med olika paneler. En fråga som engagerar är hur gränsfall mellan kommuner och landskap ska skötas i framtiden.

Eva Biaudet sade att det redan i dag förekommer situationen då invånaren faller mellan luckorna. Gränsfall kommer att förekomma och då är det byråkraternas sak att se till att servicen fungerar, inte invånarens.

Både Biaudet och Tainio ser onsdagens seminarium som ett tillfälle att få inspiration.
– Jag tror att folk är trötta på reformer. Man vet inte och förstår inte vad som gäller ute på fältet. Nu är det hög tid att föra ut diskussionen om de nya kommunerna, sade Hanna Tainio.

Eva Biaudet påpekade att olika kommuner har olika vardag. I stora Helsingfors handlar det kanske om ännu flera nämnder än i dag.

– 2030 vill jag vara med och bestämma om hur min service eller mina barnbarns service fungerar, sade Eva Biaudet.

Päivi Räsänen tror  å sin sida att små kommuner behöver betydligt färre nämnder, kanske inte några alls, i framtiden.

–  Förvaltningen får inte svälla ut och bli tyngre.

Hanna Tainio sade att kommunerna kommer att behöva flera organ för invånaraktivitet.

– Vi behöver invånarråd, paneler och andra samarbetsorgan i framtiden.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *