Kommunerna ska akta sig för att bolagisera vården, risken är stor att man förlorar i en upphandlingstävling mot stora aktörer, det är Kommunförbundets direktörer överens om.

Kommunförbundets nya vd Jari Koskinen deltog i en paneldebatt på Kommunmarknaden tillsammans med vice vd Timo Kietäväinen och Kristina Wikberg, direktör för svenska och internationella enheten. Flyktingfrågan präglade diskussionen men direktörerna valde en försiktig linje. På frågan om man borde införa kvoter för flyktingarna hänvisade Kietäväinen till att Kommunförbundet aldrig är för tvång.

– Helhetsansvaret finns hos staten som måste stå för alla kostnader. Så är det ändå inte nu i praktiken, sade Kietäväinen.

– Den viktigaste frågan på EU-nivå just nu är flyktingfrågan, kanhända har kommunerna  inte så mycket att säga till om. Om kommunerna lyckas väl med integreringen kommer de att få många positiva fördelar i framtiden, sade Wikberg och nämnde Närpes som positivt exempel.

Jari Koskinen klagade över dålig stämning i politiken och jämförde med hur det var när han började inom kommunalpolitiken på 80-talet i Hauho.

– Folk vill inte längre ställa upp som kandidater. Vi måste återinföra respekten för demokratin, sade Koskinen.

Inte heller ville direktörerna ta ställning till storleken på de framtida vårdområdena. Ingen av direktörerna förespråkar att kommunerna går in för att bolagisera vårdtjänsterna för att sälja dem vidare till de nya självstyrande områdena.

– Bolagiseringen öppnar för konkurrens med stora bolag och det finns en risk att man misslyckas. Det är inte kommunens uppgift att ta risker, sade Koskinen.

Wikberg poängterade att det ur den svenskspråkiga befolkningens del är viktigt att gränserna inte dras så att de svenskspråkiga hamnar på olika håll.

– Det är livsviktigt att få födas och dö på svenska.

Koskinen betonade också vikten i att man respekterar svenskan liksom också andra kulturer.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *