Regeringen föreslår att kommuner med skärgårdsdel får 10 miljoner för att upprätthålla den kommunala basservicen. Flera svenskspråkiga kommuner som Borgå, Raseborg, och Larsmo  får betydande belopp för utvecklandet av sin skärgård.

Det finns 40 kommuner med skärgårdsdel. Skärgårdstillägget räknas ut genom att grundpriset per invånare i en kommun med skärgårdsdel multipliceras med antalet invånare i kommunen och andelen invånare som bor i skärgården.

– Detta är mycket positivt och viktigt för skärgårdssystemet som helhet och motiverar också ett stort antal kommunerna med skärgårdsdel att satsa på skärgården, kommenterar skärgårdsdelegationens generalsekreterare Jorma Leppänen nyheten.

Tidigare fanns ett skärgårdstillägg för kommunerna med skärgårdsdel i statsbidragen, men det slopades under förra regeringen.

– Det var en mycket stor besvikelse för hela skärgårdssystemet. Nu kommer man till normalläge.

Förslaget gäller alltså den kommunala basservicen som i framtiden inte inbegriper vården. I de kriterier för hur statsandelarna beviljas till landskapen efter vårdreformen finns däremot inte tvåspråkighet och skärgårdsförhållanden med som egna koefficienter.

Läs också: Inga statsandelar för skärgård och tvåspråkighet – Nygrén: Farlig politisk signal

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *