Kimitoön vill satsa på livskraft, delaktighet och välfärd i sin nya strategi. Kommunen hoppas på att invånarna, näringslivet och föreningarna aktivt deltar i att skapa strategin.

Efter vårdreformen tar landskapet över ansvaret för social- och hälsovården. Kommunens uppgift blir att främja hälsa och välfärd. Kommundirektör Anneli Pahta ser det som en viktig uppgift att satsa på förebyggande arbete.

Kimitoöns förtroendevalda och tjänstemän inleder på torsdag arbetet med kommunens nya strategi för åren 2017-2021 vid ett seminarium i Hangö.

– Den nya kommunallagen förutsätter att varje kommun ska ha en strategi från och med nästa år. Vår förra strategi gick ut i fjol, så nu behöver kommunen en ny karta och kompass, säger Anneli Pahta.

Under arbetets gång kommer också invånare och olika referensgrupper att höras. Närmare information om hålltiderna kommer att finnas på kommunens strategisidor på webben.

– Utgångspunkt för strategin är de ramar som finns i kommunallagen. Men för att nå ett lyckat slutresultat är det viktigt att invånare, näringsliv och föreningar involveras i strategiprocessen. Vi hoppas på ett aktivt deltagande, säger Pahta.

Delta kan man också genom att använda sig av hastaggen #FramtidaKimitoön på sociala medier, till exempel genom en kort text, en bild eller en videosnutt.

Arbetet med den nya strategin görs i samarbete med Finnish Consulting Group (FCG). Målet är att strategin ska vara godkänd av fullmäktige före slutet av 2016.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *