Vårdreformen kan i bästa fall förstärka tron på kommunalt självstyre, uppskattar Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen vid ett seminarium i Kangasniemi på torsdagen.

– Det är sannolikt att kommunernas verkliga beslutandemakt ökar när det gäller de uppgifter som kvarstår hos kommunerna. Det här kan vara sunt för det kommunala beslutsfattandet.

Kietäväinen konstaterade att kommunerna kommer att ha gott om viktiga uppgifter också efter att man infört de nya vårdområdena. Frivilliga kommunsammanslagningar behövs enligt honom också i fortsättningen.

–  I framtiden sköter kommunerna det förebyggande arbetet som ur social-och hälsovårdsperspektiv är av hög prioritet. Dessutom kommer kommunerna i framtiden att ansvara åtminstone för småbarnspedagogik, dagvård, grundläggande utbildning, stadsplanering, markpolitik, bostadspolitik, integration, kultur-,idrotts-,ungdoms- och fritidssektorn samt kollektivtrafik.

Kommunernas roll kommer att framhävas särskilt när det gäller att främja livskraften.

– Ju bättre kommunerna lyckas samla det lokala och regionala näringslivet, medborgarorganisationerna och andra aktörer för att nå ett gemensamt mål, desto bättre lyckas de främja den lokala och regionala vitaliteten. Ett nytt regionalt uppsving stärker också på ett bredare plan den framtida kommunens roll i vårt samhälle.

Man måste få ett bättre samarbetet inom välfärdstjänsterna.

Kietäväinen betonade vikten av ett fungerande samarbete mellan de nya självstyrande områdena och kommunerna.

– Ett sömlöst samarbete mellan själstyrelseområdet och kommunen behövs i många frågor, till exempel i det förebyggande arbetet inom social- och hälsovården, i sysselsättningen av arbetslösa, studenthälsan och inom integrationsarbetet.

Kietäväinen anser det vara viktigt att regeringen har beslutat parlamentariskt förbereda begreppet framtidens kommun.

– På det sättet når man förhoppningsvis ett brett samförstånd i frågan som håller efter olika val.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *