– Regeringen vilseleder om framtiden för Vasa centralsjukhus. Det stämmer inte att det bara är en del av jourpatienterna som flyttas från Vasa till Seinäjoki. På sikt betyder centraliseringen av kirurgin till de 12 sjukhus som får fulljour att verksamheten vid Vasa centralsjukhus sakta men säkert körs ner vilket är ett stort slag mot den svenska servicen, säger Göran Honga, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

I en intervju för Kommuntorget lovar regeringsrådet Pekka Järvinen vid social- och hälsovårdsministeriet grundligare språkkonsekvensbedömningar av vårdreformen och jourförordningen. Järvinen säger att man t.ex. kan granska personalens språkkunskaper eller utreda i hur många fall jourpatienterna de facto skulle föras till Seinäjoki.

– Om man kommer fram till att var tjugonde jourpatient skickas till Seinäjoki så är det kanske inte så illa sett ur ett språkperspektiv, säger Järvinen.

Uppgifter från Vasa centralsjukhus visar att man år 2015 hade totalt 46 161 besök på akuten. Av dessa var 29 613 patienter besökare på primärhälsovårdens jourpoliklinik och 16 548 besökare på specialsjukvårdens jourpoliklinik. Dessa är besök av personer som hör till Vasa sjukvårdsdistrikt. Av befolkningen som hör till Vasa sjukvårdsdistrikt har 53 procent  svenska som modersmål och 47 procent finska som modersmål

Om var tjugonde av dessa 46 161 skulle skickas vidare till Seinäjoki betyder det 2 308 personer per år och av dem 1 223 med svenska som modersmål. Om man räknar med endast de patienter som kommer till specialsjukvårdens jour är en av tjugo 827 personer  och 439 av dem har svenska som modersmål.*

– Men den här infallsvinkeln är helt fel. Det är ett sätt av regeringen att slå blå dunster i ögonen gällande den svenska servicen. Det är jouren, centraliseringen och valet av vilka sjukhus som skall utvecklas som år det viktiga i förändringsförslaget, säger Göran Honga.

Ambulansen kör raka vägen till Seinäjoki

Han menar att förslaget innebär att man i framtiden enbart kommer att satsa på de 12 sjukhus som har fulljour och det är också dit ambulansen kommer att föra patienterna i första hand. Det är bara i sådana fall då man med säkerhet vet att det inte brådskar som man åker till Vasa.

– Ambulansen för alltid patienten till det sjukhus som  har mest omfattande vård. Om man t.ex.  plockar upp en person med magont kan man inte veta säkert vilken sorts kirurgi som behövs. Inte börjar man då åka via Vasa för att kolla om patienten kan vårdas där på svenska utan man åker direkt till Seinäjoki, säger Honga.

På sikt kommer centraliseringen att leda till att kirurgerna vid Vasa centralsjukhus får färre och färre operationer. Statsminister Juha Sipilä har sagt att Vasa centralsjukhus får hålla tio specialiteter, men Honga undrar vad man ska göra med dem om patienterna skickas till Seinäjoki.

Ett annat orosmoment är hur det går med den svenskspråkiga servicen inom vården i framtiden om all utveckling koncenterars till de 12 sjukhusen med fulljour dit Vasa centralsjukhus enligt förslaget inte hör.

– Det här är avgörande för svenskans status som nationalspråk, säger Honga.

Läs också: Inte så illa om var tjugonde skickas till Seinäjoki?

*Antalet svenskspråkiga är uträknat på basis av den svenskspråkiga befolkningens andel i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *