Snabbare överflyttning till kommunerna, till utbildning och arbete. Regeringen försnabbar integration av personer som fått uppehållstillstånd.

Målet är en flexiblare och effektivare integration, säger regeringen i den handlingsplan för integration som publicerades i måndags.

I handlingsplanen heter det bland annat att skrankorna mellan integrationsutbildningen och annan utbildning ska sänkas och de nyanländas tidigare kompetenser beaktas. De  som har avlagt studier ska effektivare än nu hänvisas till kompletterande utbildning. Språkstudierna ska integreras i de övriga studier och den grundläggande utbildningen för vuxna förnyas.

Integrationsutbildningen ska ha en stark koppling till arbetslivet och arbetsgivarnas behov. Sysselsättningen ska främjas genom ett försök med snabbsysselsättning.

– Det är i hela samhällets intresse att invandrarna får en god integration som stöds av en kontrollerad och snabb överflyttning till kommuner runtom i Finland, heter det i regeringens pressmeddelande.

För närvarande finns det inte tillräckligt med kommunplatser och regeringen vill därför snabba upp tillgången till platser.  Det saknas cirka 7 800 platser.

Kommer handlingsplanen att ge fler kommunplatser?

– Det som är avgörande för kommunerna är att den kalkylerade ersättningen till kommunerna höjs, påpekar Liselott Sundbäck,  invandrarkoordinator på Kommunförbundet.

Arbets- och näringsministeriet har föreslagit en höjning med 20 procent. Går förslaget igenom i tilläggsbudgeten finns det enligt Sundbäck större förutsättningar för att antalet kommunplatser ökar.

En flaskhals i integreringen är den arbetskraftspolitiska utbildningen. I huvudstadsregionen och på större orter är köerna till utbildningen långa, i Helsingfors omkring ett halvt år. På mindre orter är utmaningen ofta resorna, som blir långa när kurserna arrangeras bara på vissa orter.

– Den arbetskraftspolitiska utbildningen behöver tilläggsresurser och just nu pågår det upphandling för att öka antalet utbildningsplatser, säger Liselott Sundbäck.

 

Fakta

  • 2015 ansökte 32 476 personer om asyl i Finland
  • Av de nyanlända var 8 500 under 18 år
  • Antalet ensamkommande barn var 3 024
  • 84 procent av de nyanlända är under 34 år
  • Det behövs 7 800 kommunplatserkomm

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *