Delegationen för etniska relationer, som verkar i samband med justitieministeriet, delar i år ut sitt kommunpris till Närpes och Punkalaidun.

Under Kommunmarknaden delade Delegationen för etniska relationer ut ett pris som har delats ut sedan 2012 till kommuner och städer som i sin verksamhet på ett föredömligt sätt har främjat goda etniska relationer i områden.

Med årets pris vill delegationen betona det länge pågående arbetet för att sysselsätta invandrare, särskilt på små orter. Det är inte enkelt att integrera invandrare i kommuner på landsbygen och nya invånare syns tydligare i befolkningsstrukturen. De positiva effekterna av invandring och ett mer pluralistiskt samhälle på landsbygden diskuteras allt för sällan.

År 2014 tog Närpes emot en grupp på 20 sudanesiska flyktingar. De nya kommuninnevånarna har stimulerat kommunens ekonomi. De har börjat köpa gamla hus i kommunens byar och tack vare det har byaskolor som lidit av minskat elevunderlag kunnat fortsätta sin verksamhet. Närpes har utvecklat olika utbildningsmodeller till stöd för integrationen och modellerna har tagits i bruk i samarbete med andra kommuner i regionen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *