Kommunförbundet kräver att beslut om att fortsätta de kommunbaserade regionala sysselsättningsförsöken fram till utgången av år 2019 fattas senast vid ramförhandlingarna.  Handlingsmodellerna bör genom lagändringar göras till en bestående del av alliansmodellen för tillväxttjänsterna. Kommunerna och landskapet måste flexibelt kunna avtala om arbets- och uppgiftsfördelningen med beaktande av bland annat de regionala särdragen, anser Kommunförbundet.

Försöken har på kort tid nått goda resultat, bland annat med hjälp av kombinerad information. Samtidigt koncentrerar sig problemen med fördelningen av arbetskraften och den höga arbetslösheten på de största stadsregionerna av vilka en del deltar i försöken.

– I denna situation bör fungerande försök fortsätta i stället för att man lägger ner dem och endast för ett års tid orsakar en onödig administrativ omvälvning som är till skada för främjandet av sysselsättningen, konstaterar Kommunförbundet.

Kommunernas betydelse i främjandet av livskraften, näringarna och sysselsättningen har betonats i regeringsprogrammet och i samband med vård- och landskapsreformen. Nu krävs det också konkreta åtgärder som stärker kommunernas roll.

Läs hela ställningstagandet här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *