Finland har fått 8 260 nya medborgare, berättar Statistikcentralen.

Av de nya finska medborgarna var 4 462 kvinnor och 3 798 män. 96 procent valde att behålla sitt tidigare medborgarskap. Omkring 80 procent av dem som fick finskt medborgarskap är födda utomlands. 7336 av personerna som beviljades finskt medborgarskap var inte medborgare i ett EU-land. Detta är 89 procent av alla beviljade medborgarskap. Av dem som fick finskt medborgarskap var 924 medborgare i ett EU-land, vilket är några färre än året innan.

Den klart största gruppen som beviljades finskt medborgarskap var ryska medborgare, det vill säga 2 317 personer. 200 fler än år 2013. Den näst största gruppen var somaliska medborgare som var ungefär lika många som året innan, det vill säga 834 personer. De tredje och fjärde största grupperna var irakiska och estniska medborgare. Av de irakiska medborgarna fick 405 finskt medborgarskap, vilket är cirka 100 färre än ifjol. De estniska medborgarna som beviljades finskt medborgarskap var omkring 50 färre än året innan och uppgick till 382 personer.

I jämförelse med de andra nordiska länderna ligger Finland på andra plats med cirka fyra procent då man jämför antalet personer som fått medborgarskap med antalet utländska medborgare i bosättningslandet. Sverige ligger klart i täten med över sex procent och efter Finland ligger Norge och Danmark med lite under tre procent.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *