I Hangö säger kanslichef Lasse Tallqvist att valarrangemanget omges av många öppna frågor.

Elli Flén, fullmäktigeledamot för SFP i Nykarleby och ordförande för en av stadens valnämnder, är bekymrad över diskussionen om vårens kommunalval. Nu handlar diskussionen väldigt mycket om huruvida valet ens kan hållas den 18 april, på grund av pandemin, när det borde handla om hur valet kunde genomföras tryggt.

– Det vore ett nederlag för demokratin att flytta valet. Jag har erfarenhet av att jobba med val i Kosovo för OSSE:s räkning och vet att det är en grundbult i demokratin att val kan genomföras. Det ska vara en djup kris för att ett land inte ska klara av att ordna fria val. Pandemin är förstås en kris, men innan vi börjar diskutera att ställa in valet borde vi fundera på hur vi kan göra valdagen säker, till exempel genom att utöka möjligheten att rösta hemma eller genom mera fokus på förhandsröstningen.

Risk att väljare stannar hemma

Flén betvivlar inte att ansvariga myndigheter och tjänstemän funderar aktivt på hur valet kan genomföras tryggt. Det hon efterlyser är mera kommunikation utåt om detta. Annars riskerar diskussionen hämma både partiernas kandidatnominering och själva valdeltagandet.

Som ordförande för en valnämnd har Flén diskuterat frågan med oroade nämndmedlemmar. En del av dem hör till riskgrupper och undrar om de överhuvudtaget kan sköta sitt uppdrag, säger hon.

– Vi vet inte exakt hur situationen kommer att vara i april men man behöver inte vara epidemiolog för att förstå att vi inte är kvitt coronaviruset då. Upplägget den 18 april kan inte vara som tidigare, att vi i nämnden sitter bakom ett bord och väljarna står i kö med sin anmälan om rösträtt och får sin valsedel. Vi måste hitta nya arrangemang. Vi upplever sällan rusning på vårt röstningsområde, men på andra håll får det inte uppstå situationer där folk står tätt intill varandra.

Den största risken, upprepar Flén, är allt folk stannar hemma på valdagen. Därför publicerade hon också, som en ”diskussionsöppnare”, en tweet till Justitieministeriets tjänst vaalit.fi och fick snabbt svar om att utförligare information sänds till kommunerna i februari av ministeriet och THL.

 

Tält och köpcenter som vallokaler

Till Kuntalehti säger valdirektör Arto Jääskeläinen att man i kommunerna ska använda det egna omdömet och sakkunskapen för att göra vallokalerna trygga. Viktigast är att valets integritet skyddas.

– Därtill har vi betonat att röstandet går smidigt till. Också i normala fall måste man se till att långa köer inte uppstår till vallokalerna, säger Jääskeläinen.

Till exempel är det möjligt att tält eller köpcenter fungerar som vallokaler, så länge röster kan avläggas på ett pålitligt sätt – också i väljarnas ögon.

Ett beslut om att skrinlägga valdagen borde tas senast i början av mars, säger Jääskeläinen. Beslutet kräver en lagändring, vilket i sin tur innebär att man måste försöka förutse hur situationen ser ut i april.

Egen penna med?

I Hangö säger stadens kanslichef Lasse Tallqvist att man står inför en krävande situation som omges av många öppna frågor.

– Om situationen i april är som den är nu, eller värre, blir det en stor utmaning att ordna valet. Jag tänker själv, vad gäller förhandsröstningen och själva valdagen, att enbart så många personer som det finns valbås får komma in i lokalen. Det finns inga direktiv om detta, men jag gissar att statsmaktens direktiv kommer att vara att alla restriktioner ska beaktas.

Tallqvist konstaterar att det finns mycket att tänka på då en vallokal som är öppen från 9 på morgonen till 20 på kvällen ska ta emot väljare. Tanken om att varje väljare ska ha egen penna med har kastats fram.

Men det gäller också att tänka på valfunktionärerna. I Hangö finns kring 65 personer med i valnämnderna. Dessa är ofta äldre personer som hör till riskgruppen.

– Om du annars har hållit dig hemma, och till och med undvikit att gå till butiken, finns det kanske inte ett stort intresse för att sitta som valfunktionär i två timmar. Närkontakter skapas när valsedlar ska ges till väljarna.

Det gäller också situationer när folk, på grund av hälsoskäl, röstar hemma. Även det kräver att utomstående kommer in i hemmet, och förfarandet är dessutom strikt styrt.

Enbart personer som inte kan ta sig till vallokalen har rätt att rösta hemma, säger Tallqvist, som gissar att diskussionen om hur valet kan genomföras tryggt kommer att fortgå fram till valdagen, eller fram till att andra beslut om valdagen tas.