Systemets tillförlitlighet kan inte garanteras. Ålänningar utanför Åland får poströsta eller ta sig till Åland.

Det blir ingen förtidsröstning via nätet i samband med lagtingsvalet, skriver Ålands landskapsregering på sin webb.

Orsaken är att centralnämnden för valet konstaterat att ”systemets tillförlitlighet inte kan garanteras under den lagstadgade tiden för förtidsröstningen via internet.”

Därmed måste ålänningar som bor utanför Åland poströsta eller ta sig till Åland under förtidsröstningen eller på valdagen den 20 oktober. Förtidsröstningen pågår fram till den 15 oktober.

Ålandstidningens politiska reporter Jonas Bladh kallar den inställda e-omröstningen för ”en skandal utan like”.

”Redan för en tid sedan varnades för brister i säkerheten i röstningssystemet. Då lovade landskapsregeringen att åtgärderna skulle åtgärdas”, skriver Bladh.

”Det är inget annat en än demokratisk skandal. Nära en tiondel av de röstberättigade i lagtingsvalet får alltså inte möjlighet att påverka vem som ska styra i lagting och landskapsregering de kommande fyra åren. Skulden för detta måste hamna på den politiska delen av landskapsregeringen.”

Bladh menar att det är rimligt att ställa förtidsröstningen över nätet på grund av osäkerheten, men frågar sig också om inte hela lagtingsvalet borde skjutas fram ”för att garantera att alla röstberättigade möjlighet att göra sina röster hörda.”