En tredjedel är mot och en tredjedel för då TNS Gallup har frågat finländare om inställningen till invandring och asylsökanden. Resten av de svarande har inte någon åsikt. Det är Kommunala sektorns utvecklingsstiftelse som beställt undersökningen.

Då man frågade om inställningen till att grunda en mottagningscentral i den egna kommunen ställde sig en dryg fjärdedel eller 28 procent positivt. Litet färre, 26 procent ställde sig negativt medan hela 43 procent av de svarande inte hade någon åsikt.

Det största motståndet fanns i åldersgruppen 41-50 där hela 44 procent ställde sig negativt till en mottagningscentral i den egna hemkiommunen. Om man granskar svaren regionalt var åsikterna i huvudstadsregionen mera posititva än på landsbygden.

Oberoende av fråga var tendensen den samma i hela undersökningen. Men då man ställde frågan om kommunplats för de som beviljats asyl motsatte sig 43 procent. Endast 31 procent av de tillfrågade ansåg att den egna hemkommunen kan ta emot flera invandrare.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *