Bor Årets fullmäktigeledamot i din kommun? Nu startar nomineringen av kandidater till tävlingen om årets fullmäktigeledamot. Vinnaren koras i Villmanstrand i juni.

Tävlingen ger kommunernas förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt kommuninvånarna och samarbetspartnerna möjlighet att lyfta fram en exemplarisk fullmäktigeledamots verksamhet och framgångar. I fjolårets täving nominerades kandidater av såväl enskilda kommuninvånare och kommundirektörer som tillsammans av kommunstyrelser och kommunfullmäktige.

Genom tävlingen vill Kommunförbundet lokalt och på riksplanet lyfta fram förtroendevalda som på ett exemplariskt sätt verkar för framtidsbyggandet och främjar samarbete.

I bedömningen av kandidaterna betonas samarbetsförmåga. Vinnaren får ett stipendium  att utveckla fullmäktigearbetet i sin kommun.

I fjol utsågs Hilkka Kemppi från Asikkala till årets fullmäktigeledamot. Asikkala kommun har använt stipendiet på 10 000 euro för fullmäktiges utbildning och samarbete för att utveckla kommunens livskraft. I fjol kom det 46 förslag till årets fullmäktigeledamot från 35 kommuner.

Jury väljer bland kandidaterna

Vinnaren väljs av en expertjury med  Kommunförbundets styrelseordförande Joona Räsänen, Årets fullmäktigeledamot 2019 Hilkka Kemppi, tidigare kommunministern, riksdagsledamoten Anu Vehviläinen, Vaalas kommundirektör Miira Raiskila, den yngsta medlemmen i Åbo stadsfullmäktige Alvar Euro, Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen och andra sakkunniga från Kommunförbundet.

Kandidater kan nomineras till tävlingen 10.3–10.5.2020. Vinnaren offentliggörs på kommunordförandedagarna i Villmanstrand 10.6.2020.

Läs mera om tävlingen här.