4 700 personer besökte Kommunmarknaden i går. I dag fortsätter vi med ett lika späckat och intressant program. Välkommen till de svenska seminarierna. Dagens teman är integration, radikalism, delaktighet och påverkan. Vi avslutar dagen med en paneldebatt om social- och hälsovårdreformen.

Att få jobb är viktigt för nyanlända i Finland. Går det att sysselsätta sig på enbart svenska i Finland? I vilka branscher? Vad finns det för erfarenheter i Svenskfinland? I startar det svenska programmet i dag torsdag kl. 9.00 med en diskussion om integration och sysselsättning.

toim5

I panelen medverkar representanter för arbetsgivare och arbetstagare: Evariste Habiyakare, ekonomie doktor, YH Haaga-Helia, Jan D Oker-Blom, vd, FiBAN (Finnish Business Angels Network), Tony Pellfolk, vård och omsorgsdirektör (Närpes), Christina Söderberg, utvecklingschef, Folkhälsan Välfärd AB och Liselott Sundbäck, invandrarkoordinator, Kommunförbundet.

Förmiddagen fortsätter kl 10.45 med forskaren och sociologen Karin Creuz som har intervjuat anhöriga till personer som har radikaliserats och åkt i väg från Finland för att delta i kriget i Syrien antingen som krigare eller som volontärer. Vad har hon kommit fram i sin forskning?  I Sverige gör kommunerna upp lokala handlingsplaner för att motarbeta våldsbejakande extremism. Kan vi i Finland följa Sveriges exempel?

Kl. 13.00 frågar vi oss om vi verkligen vill låta medborgarna påverka kommunen? Det effektivaste sättet att påverka kommunen är att kandidera i val, men allt färre har tid och intresse för förtroendeuppdrag. Samtidigt är de direkta kanalerna allt viktigare för kommuninvånarna. Åtta av tio kommuninvånare använder sig av direkta kanaler för att påverka i sin hemkommun. De skriver insändare och startar medborgarupprop eller ringer kommunens tjänstemän.

Kommunforskaren Siv Sandberg vid Åbo Akademi och kommundirektör Mikko Ollikainen från Vörå diskuterar två färska undersökningar  i forskningsprogrammet ARTTU2 om delaktighet och påverkan.

Paneldebatt om vården

img_2353Torsdagen avslutas med en paneldebatt om vårdreformen. Finns det klara vinnare och förlorare i vård- och landskapsreformerna? Kommunerna, invånarna, de privata vårdbolagen eller tredje sektorn?

Expertpanelen diskuterar vård- och landskapsreformerna, valfriheten, den statliga styrningen och de nya landskapen. I panelen medverkar Folkhälsans vd Stefan Mutanen, Doctagons vd Stefan Wentjärvi, kommunforskaren Siv Sandberg, Åbo Akademi och Arto Sulonen, direktör för Kommunförbundets juridiska enhet. Debattledare är Kia Leidenius och Sandra Bergqvist, sakkunniga vid Kommunförbundets Svenska enhet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *