Bergqvist skärgårdens röstdrottning

Sandra Bergqvist efterträder Stefan Wallin som SFP:s riksdagsledamot från Egentliga Finlands valkrets.
Sandra Bergqvist efterträder Stefan Wallin som SFP:s riksdagsledamot från Egentliga Finlands valkrets.
15.4.2019

Överväldigad, förväntansfull och tacksam. Nyinvalda riksdagsledamoten Sandra Bergqvist (SFP) är sprudlande glad när Kommuntorget når henne dagens efter valet. Sandra Bergqvist som är från Nagu blev med sina 2983 personliga röster skärgårdens röstdrottning i Egentliga Finland.

– SFP gjorde ett ”brakval” i Egentliga Finland. Vi ökade vårt understöd från senaste riksdagsval med över 2000 röster, konstaterar hon.
I riksdagsvalet för fyra år sedan fick SFP i Egentliga Finland 13.101 röster. Nu fick partiet 15.234.

– En orsak till att det gick så bra för oss är det höga valdeltagandet. Det känns verkligen jätteroligt att till exempel Naguborna fick man ur huse för att rösta, säger Bergqvist, som fick över 80 procent av rösterna i sin hemkommun.

I skärgården – Nagu, Korpo och Houtskär steg valdeltagandet till 82 procent. SFP ökade sitt understöd också i Åbo stad. I år gick SFP i Egentliga Finland till val utan valförbund. Det betyder en kandidatlista på 17 mot tidigare två.

– Vår kandidatlista hade potential. Det fanns en kandidat åt var och en på den.

Sakfrågorna avgörande

Sandra Bergqvist hoppas på korta och intensiva regeringsförhandlingar och på att SFP är med och regerar. Finlands EU-ordförandeskap står för dörren och tills dess borde landet ha en politisk regering.

– Innehållet i regeringsprogrammet är viktigare än regeringens partisammansättning, säger Bergqvist som hoppas att partierna nu hittar ett brett samförstånd kring hur vården ska reformeras.

– Ingen vill ha ett likadant spektakel kring vårdreformen en gång till!

Andra frågor som enligt Bergqvist kommer att bli aktuella under kommande mandatperiod är olika typer av miljöfrågor.

– Min förhoppning är att miljön blir en naturlig del i alla reformer på samma sätt som till exempel jämställdheten.

En annan sakfråga som Bergqvist tror att blir aktuell är infrastrukturen.

– Vi har en enorm reparationsskuld med inga pengar. Vi måste ha en plan för hur intrastukturinvesteringarnas ska finansieras i framtiden. Jag tror inte på en modell utan många olika lösningar där även privatfinansiering kan ingå.

Personligen kommer hon att försöka genomdriva en ändring av fastighetsskatten, som i sin nuvarande form kommer att drabba markägarna i ytterskärgården på ett sätt som enligt Bergqvist saknar ”rim och reson”.

– Det blir bråttom att få till stånd en ändring. Skatten ska betalas redan i höst, säger hon.

Sandra Bergqvist som fyllde 39 år på självaste valdagen är för tillfället föräldraledig från sin tjänst som teamledare för Kommunförbundets svenska team. Hennes föräldraledighet löper ut den 24 april. Den 23 april ska hon infinna sig i riksdagen. Till en början kommer hon att vara tjänstledig från tjänsten vid Kommunförbundet.

Invalda i Åboland

Bland de överiga invalda från Egentliga Finlands valkrets finns Vänsterförbundets Li Andersson (24404 röster),  Samlingspartiets Petteri Orpo (10792 röster), Centerns Annika Saarikko (9390 röster), Socialdemokraternas Aki Lindén (8970) och Sannfinländarnas Ville Tavio (14 957).

Sandra Bergqvist fick  2983 röster,  stadsdirektören i Mariehamn Barbara Heinonen kom tvåa på SFP-listan med 2856 röster, Ida Schauman fick 2308 och Ulla Achrén 1881 röster.

Här är de invalda från Egentliga Finlands valkrets.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här