Minna Kovanen är en av de finlandssvenskar som jobbar inom EU. Hon är från Kimitoön och utbildad tolk från Stockholms universitet. Hon har jobbat sedan september 2014 i Bryssel som frilanstolk vid EU-institutionerna.

2015-03-finlandssvenskar-i-brysselKommuntorget bekantar sig med finlandssvenskar som jobbar i Bryssel. I vår artikelserie intervjuar vi både nykomlingar och veteraner i Europas huvudstad.

Att tolka är ”multitasking”. Det handlar inte bara om att (simultan)tolka, utan att läsa in sig på de aktuella ämnena, följa med sakdiskussioner och ha information tillgänglig medan man jobbar. Minna Kovanen är frilanstolk och kallas in vid behov till de olika EU- institutionerna.

När Kommuntorget frågar Minna varför hon lämnat sin fasta lärartjänst i Finland berättar Minna att hon redan under en längre tid drömt om att bli tolk.

– Jag jobbade som au-pair i Schweiz efter studentskrivningarna. Mamma skickade en artikel från Turun Sanomat om tolkutbildningen vid Åbo universitet och då väcktes mitt intresse för yrket. Jag studerade ändå först till språklärare och senare till konferenstolk i Stockholm.

Minna arbetar oftast i parlamentet på olika möten.

– Jag får cirka 8 arbetsdagar i månaden, vilket kan låta som litet. Men själva tolkningstillfället är inte allt. Det krävs mycket bakgrundsarbete och förberedelser. Jag arbetar allra helst på utskottsmöten, eftersom de har en klar dagordning och man oftast kan läsa in sig på de olika ämnena, även om dagarna kan bli rätt långa.

Arbetet är intensivt. Utöver att följa med diskussionerna och tolka, måste man kolla att kollegan fortsätter med nästa inlägg, ibland samtidigt som man själv letar upp information.  I regel brukar tolkarna tolka vart tredje inlägg, ifall det går ihop med de språk som talas av ledamöterna i salen och de språk som tolkarna kan tolka från.

Fakta: Olika typer av tolkning

  • Simultantolkning innebär att tolkarna tolkar i realtid till sitt modersmål.
  • Konsekutivtolkning går ut på att tolken gör anteckningar i cirka 6 minuter medan en talare talar på ett språk och sedan återger innehållet i det ursprungliga talet så exakt som möjligt för åhörarna på ett annat språk.
  • Konferenstolkar som Minna Kovanen ska behärska båda dessa tolktekniker.
  • Relätolkning, vilket är en form av simultantolkning, betyder att tolken tolkar åt två håll: från ett annat språk till sitt modersmål och tvärtom. Detta är vanligt för mer ”exotiska” EU-språk, som t.ex. finska. Om finska tolkas ”på relä” under ett möte innebär det i praktiken att minst en av de tre tolkarna i finska kabinen är ackrediterad för att tolka från finska till exempelvis engelska eller tyska.
  • De andra tolkarna på detta möte, t.ex. de i den franska, spanska eller rumänska kabinen, tolkar då till sina respektive språk från den finska relätolkens tolkning. Ett finskt inlägg av en finländsk MEP kan alltså tolkas till spanska via engelska och har först tolkats från finska till engelska av en finsk tolk. Allt detta sker i realtid.
  • För att tolka vid EU:s institutioner bör tolken vara ackrediterad och ha genomgått flera prov.

Det är (nästan) alltid tre tolkar som arbetar tillsammans i kabinen och utgångsläget är alltid att tolkarna ska täcka så många passiva språk som möjligt, så de i så stor utsträckning som möjligt kan tolka inläggen direkt från ursprungsspråket. Om man dock är ensam om att ha t.ex. tyska i den svenska kabinen, vilket är rätt vanligt, eftersom tyska är ett ”bristspråk” bland de svenska tolkarna, kan man få tolka flera inlägg på raken till svenska, om det är flera tyska ledamöter som tar till orda efter varandra. Detta är i sin tur inte heller så ovanligt, eftersom runt 100 av alla ledamöter i parlamentet har tyska som modersmål.

Alla tolkar har alltid någon elektronisk apparat, vanligtvis en bärbar dator eller en surfplatta, med sig i kabinen för att snabbt komma åt ordböcker och information. Utöver det så har de flesta en hel del pappersdokument.

Minna Kovanen har valt att bo i Luxemburg på grund av familjeskäl och pendlar till Bryssel.

– Tillsvidare tycker jag att detta arrangemang fungerar bra. Jag har fått tillräckligt med arbetsdagar i Bryssel (och Strasbourg) men får bo i lilla Luxemburg, där det finns mera natur och är lugnare.

– Kovanen gillar att vara frilansare. Hon kan själv bestämma vilka dagar hon är tillgänglig för tolkuppdrag och vilka dagar hon är ledig.  Och att vara tolk är trots allt hennes drömyrke.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *