Kommunens anslagstavla ska vara fritt tillgänglig under sommaren, fastän ämbetshuset skulle vara stängt. Det påminner Kommunförbundets juridiska enhet om.

– Det knepiga är om tiden för ändringssökande sammanfaller med sommarledigheterna, säger Kommunförbundets jurist Ida Sulin.

Sulin påpekar att samma sak händer också under julen. Alltså en hel del beslut fattas innan ledigheterna och tiden för att söka rättelser och lämna in besvär sammanfaller med ledigheterna.

Kommunmedlemmarna, dvs. invånarna, de som äger fast egendom i kommunen och företag registrerade på orten, räknas ha blivit informerade om ett beslut när protkollet har lagts fram offentligt. I kommunallagen räknas tidpunkten från och med det att protokollet har lagts upp på kommunens anslagstavla. Dessutom kan kommunen informera kommunmedlemmarna på andra sätt, men det ersätter inte anslagstavlan.

– Nu är det näst sista sommaren som vi måste tampas med problemet med anslagstavlans tillgänglighet, säger Sulin.

Kommunlistan
Kolla här hur kommunkansliet är öppet i din kommun sommaren 2015.

Från och med sommaren 2017 förflyttas anslagstavlan till kommunernas webbplatser. Webben kommer att ersätta kommunernas anslagstavlor. Sulin påminner om att de som är parter i ärendena fortsättningsvis kommer att meddelas skriftligen. Det är alltså kommunmedlemmarna som ska söka informationen från webben om de vill påverka beslut.

Det är viktigt att kommunmedlemmarna har tillgång till protokollen, eftersom de har rätt att söka rättelse och anföra besvär. Det betyder att kommumedlemmarna har rätt  att säga sin åsikt om besluten och försöka påverka dem. Ett beslut vinner inte laga kraft före tiden för att söka ändring har löpt ut.

Kommunförbundet påminner om att det inte räcker att ha framme en telefonnummer för att kunna kontakta någon angående besluten. Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD:2009:17) har ett beslut inte lagts fram om kommunmedlemmar inte har tillträde till anslagstavlan. Fastän det fanns ett telefonnummer vid dörren till ämbetshuset så bedömde högsta förvlatningsdomstolen att protokollet inte var offentligt framlagt.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *