Jämställdhet är att ploga cykelvägarna så kvinnor och barn kommer fram till dagis och jobb. Jämställdhet är att som arbetsgivare uppmuntra män att ta ut familjeledighet. 

I den nya snabbguiden Dags för jämställdhet uppmuntrar Kommunförbundet kommuner och landskap att främja jämställdheten i sina beslut. Det kan handla om prioriteringar i kolletivtrafiken, om daghemmens verksamhet, om att göra parker och stadscentra trygga för både kvinnor och män och om att som arbetsgivare föregå med gott exempel. Det är också möjligt att främja jämställdheten mellan kvinnor och män  i samband med upphandling. Kommunen kan exempelvis förutsätta att  leverantörer som kommunen köper varor och tjänster av ska ha en uppdaterad jämställdhetsplan.

– Ett annat sätt att jobba för jämställdhet är att medvetet vägra fatta beslut som direkt eller indirekt försämrar jämställdheten, heter det i den nya snabbguiden som Kommunförbundet publicerar till den internationella kvinnodagen. Guiden bygger på Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Dags för jämställdhet är Kommunförbundets satsning i kampanjen 100 jämställdhetsgärningar, som ingår i firandet av Finlands 100-åriga självständighet. Med jämställdhetsgärningar avses konkreta åtgärder som ökar jämställdheten mellan könen i det finländska samhället.

Snabbguiden är skriven av journalisten Johanna Korhonen.

– Jämställdhet diskuteras ofta på en principiell nivå, men jämställdheten består ju av praktiska frågor i det dagliga livet. När man ser sig omkring finns det mycket som kan göras för att främja jämställdhet, säger Korhonen.

Guiden listar en mängd jämställdhetsgärningar som förtroendevalda och tjänstemän kan vidta. Här är några exempel:

  • Ställ upp tillräckligt med kvinnor och män som kandidater
  • Gör det möjligt för kvinnor och män att delta i förvaltningen och beslutsfattandet
  • Arbeta bort stereotypa könsrelaterade antaganden
  • Var medveten om att diskriminering av kvinnor och män kan bygga på andra faktorer än kön eller etnisk grupptillhörighet. Människor diskrimineras på grund av religion, språk, ålder, handidkapp, sexuell läggning och ekonomisk ställning.
  • Identifiera könsrelaterad våld
  • Förebygg våld med start från barnrådgivningen, småbarnspedagogiken och skolan
  • Iakta jämställdhet vid rekrytering, anställning, karriärmöjligheter och arbetstidsarrangemang
  • Uppmuntra aktivt män att ta ut familjeledighet
  • Blunda inte för sexuella trakasserier

– Kommunerna och landskapen måste ta jämställdheten på allvar , säger Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero.

Paatero hoppas att kommuner och landskap använder sig av deklarationen om jämställdhet i det praktiska arbetet, till exempel när man ställer upp mål för jämställdhet i kommunen.

– Kommunförbundet rekommenderar att jämställdhetsdeklarationen godkänns också i de nya landskapen, säger Paatero.

Minera Krohn som representerar Kommunförbundet i  Europeiska samarbetsorganisationen för kommuner och regioner CEMR:s jämställdhetskommitté säger att det är viktigt att identifiera strukturer och verksamhetssätt som utgör hinder för jämställdheten.

– De bygger ofta på förhandsuppfattningar  – stereotyper – om kön. Ett bra exempel på detta är undervisningsväsendet, anser Minerva Krohn.

Publikationen Dags för jämställdhet är illustrerad av grafikern Hanna Siira.

Den kan laddas ner här.

Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan män och kvinnor.

Läs också Kommuntorgets kartläggning av jämställdheten i de två- och svenskspråkiga kommunerna (2016).

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *