Efter att Hangö förlängt ansökningstiden för stadsdirektörstjänsten kom det in nio ny ansökningar.

De sökande är Charlotta Collen, specialforskare från Helsingfors, Timo Forsten, projektarbetare från Björneborg, Linda Jansson, försäljningschef Esbo, Fredrik Lindström, ekonomiservicedirektör från Nådendal, Minnami Mikkola, överinspektör från Helsingfors, Matti Muukkonen, utvecklingschef för affärsverksamhet från Åbo, Barbro Schaumann, ekonomis doktor från Åbo, Denis Strandell, direktör från Kyrkslätt och Anna-Lotta Wichmann, projektchef från Kyrkslätt.

De åtta som tidigare sökt är Risto Alaheikka, ekonom från Torneå, Jalo Aminoff, diplomingenjör och agronomie- och forstdoktor från Karislojo, Timo Kiviaho, ekonomie magister från Salo,  Anneli Rantala, magister i samhällsvetenskaper från Kemi, Satu Sarin, ekonomis magister från Högfors, Eero Soinio, agronomie- och forstmagister från Pusula, Hannu Wuorela, filosofie magister från S:t Karins och Matti Mäkelä, Varkaus.

Hangös nuvarande stadsdirektör Jouko Mäkinen går i pension i höst.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *