Sparmålen har inte uppnåtts. Hela offentliga sektorn ska delta i jakten på kostnadsbesparingar. Dessutom skär regeringen ordentligt i kommunernas uppgifter samtidigt som regleringen luckras upp.

Regeringen skär rejält i kommunernas uppgifter samtidigt som den ökar kommunernas frihet genom att regleringen luckras upp.  Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C) presenterade för första gången på onsdag morgon hur regeringen ska förverkliga sparmålet om 400 miljoner. Sammanlagt ska det sparas en miljard euro genom att skära i kommunernas uppgifter och skyldigheter. Enligt Vehviläinen har alla partier i praktiken förbundit sig vid sparmålet.

– Vi är nu halvvägs eftersom vi hittills lyckats spara 400 miljoner euro och 100 miljoner euro fås ihop av kostnadsbesparingar, sade Vehviläinen.

Enligt henne fanns det två sätt att gå vidare: att fortsätta jakten på försöket att skära i kommunernas uppgifter uppgifter, vilket ministern personligen inte tror på, eller att utvidga reformen.

­– Reformen breddas så att den förutom kommunerna gäller hela offentliga sektorn.

Med det menas staten och eventuellt Folkpensionsanstalten.

Efter social- och hälsovårdsreformen kommer en stor del av kommunernas uppgifter att överföras till de nya landskapen. Kommunernas uppgifter förändras drastiskt. Bland annat ser man över personalens behörighetskrav och fördelningen mellan olika yrkesgrupper förnyas, till exempel mellan läkare, sjuksköterskor och närvårdare.

Räddningsväsendet och transportservicen förnyas och det blir förändringar också inom handikapplagen och lagen om åldringsvård. Handikapplagen får en övre gräns. De som är över 75 år skulle enligt planen inte omfattas av handikapplagen utan av lagarna om social- och äldre omsorg. Det skulle bromsa in kostnadsökningen för transportservice också när befolkningen åldras. Servicen kan alltså försämras när det gäller antalet transporter.

– Det kan innebära både besparingar på vissa ställen och större utgifter på andra, säger  Vehviläinen.

Regeringen minskar också på kommunernas lagstadgade uppgifter och lättar på regleringen. Till exempel kommer kommunernas skyldigheter att ge läkarintyg att lätta. Regeringen vill också främja samboende mellan olika invånargrupper. Vehviläinen lyfter fram exemplet äldre boendet i Helsingfors som lockat studerande.  Överlag uppmanar Vehviläinen kommunerna till nya innovativa försök där man samtidigt kan uppnå besparingar.

– Det vore bra med ett skilt digitaliseringsförsök där man skulle utreda hur man med digitaliseringen bättre kan svara på kommuninvånarnas behov.  Här kan man nå stora besparingar. Vi har bara inte ännu någon tillräckligt bra kostnadsanalys för hur mycket man kan spara men för tillfället finns det alltför mycket överlappande verksamhet i den offentliga sektorn, säger Vehviläinen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *