Kommunpolitiker i Nedervetil vill spjälka upp Kronoby kommun och att Nedervetil ska ansluta sig till Karleby, skriver Österbottens tidning.

Enligt det förslag som vann i omröstningen i kommunstyrelsen vill Kronoby fortsätta vårdsamarbetet med Karleby och Mellersta Österbotten, men ändå också i fortsättningen höra till landskapet Österbotten. Det tror politikerna i Nedervetil ändå inte att man kan göra.

ÖT har intervjuat Sixten Dalvik (SFP) som är andra vice ordförande i kommunstyrelsen. Han är rädd för att det efter vårdreformen inte längre går att remittera patienter över landskapsgränserna och ser att både Terjärv vårdcenter och ambulansen i Nedervetil kan vara hotade. Diskussionen handlar inte bara om vården.

– Det är mycket som inte gynnar Nedervetil över huvud taget och man tycker att det skulle vara enklare och närmare till allt om kommundelen hör till Jakobstad, säger Dalvik till ÖT.

Första vice ordföranden i styrelsen Bengt-Johan Skullbacka påminner å sin sida att majoriteten i styrelsen sagt att de vill ha kvar hälso- och sjukvården i Karleby.

Tre av aderton landskap får inte ordna vården själv och måste samarbeta med ett annat landskap.

– Lyckligast vore att Österbotten och Mellersta Österbottens landskap samarbetar. Det löser många problem med en gång, säger skullbacka enligt ÖT.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *