Greger Englund besvärar sig över valet av kommundirektör i Kronoby. Englund är en av dem som sökte tjänsten i höstas.

Fullmäktige valde Malin Brännkärr till ny kommundirektör vid sitt sammanträde i november.

Englund vill ha en utredning om huruvida valet och rekryteringsprocessen i Kronoby bryter mot diskrimineringslagen. Englund misstänker att kommunen har favoriserat en person på basis av ålder, kön och politisk verksamhet.

I sitt besvär åberopar Greger Englund också brister i själva rekryteringsprocessen. Englund nämner att t.f. kommundirektör Inger Bjon tilläts delta i kandidatintervjuerna trots att hon samma dag meddelat att hon ställer sig till förfogande för kommundirektörstjänsten som så kallad svart häst.

Englund kräver att besättandet av tjänsten åläggs med verkställighetsförbud tills besväret är avgjort. Därtill yrkar han på 10 000 euro i ersättning för diskrimining.

Österbottens Tidning var först med nyheten.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *