Avgångsåldern för kommunala tjänsteinnehavare och statstjänstemän stiger stegvis från 68 till 70 år.

Regeringen överlämnade den 17 december 2015 till riksdagen en proposition med förslag till ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, lagen om kommunala tjänstekollektivavtal och statstjänstemannalagen.

I propositionen föreslås att avgångsåldern skulle vara 68 år för de som är födda 1957 eller tidigare, 69 år för dem som är födda 1958-1961 samt 70 år för dem som är födda 1962 och senare.

Höjningen av avgångsåldern har ett samband med ändringen av lagarna som gäller arbetspensionssystemet, vilket innebär att den lägsta åldern för ålderspension höjs från 63 till 65 år och att intjäningen av pension ökar stegvist från 68 till 70 år. Motsvarande ändringar har införts i arbetsavtalslagen i samband med ändringen av lagstiftningen som gäller arbetspensionssystemet.

Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *