Det statliga stödet till kommunerna som tar emot nyanlända flyktingar höjs i Sverige.

Schablonersättningen för nyanlända som mottas i en kommun höjs med 50 procent och ersättningen till kommunerna för asylsökande barn och ungas skolgång höjs också.
Höjningarna som ingår i nästa års budgetproposition är ett steg i rätt riktning, men räcker inte fullt ut för att täcka de kostnader som kommunerna har, konstaterar Sveriges kommuner och landsting (SKL).

– Det är glädjande att kommuner och landsting fått gehör för flera av de frågor som kommuner och landsting uttryckt oro för under lång tid. Det gäller speciellt de satsningar som nu kan ske inom skolans verksamheter och höjda ersättningar för flyktingmottagandet samt de generella satsningar som görs på sjukvården, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Enligt SKL kvarstår behoven och kraven på mer långsiktiga och generella statsbidrag. Det ökar möjligheten för kommuner och landsting att planera verksamheter och hålla ekonomin i balans.

– Många kommuner och landsting befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar. Med de utmaningar som kommuner och landsting står inför så är satsningarna välkomna, säger Lena Micko.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *