Sveriges kommuner vill ta emot flyktingar som söker skydd i Sverige. Med rätt resurser från staten kan mottagande bli bättre och mer effektivt, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges kommuner och landsting (SKL).

SKL säger ja till förslaget om att kommunerna i Sverige ska tvingas ta emot flyktingar.  SKL ställer dock vissa villkor.

– Det speciella flyktingläget kan motivera en lagstiftning men det förutsätter tre saker: att lagen tidsbegränsas till högst tre år, att kommunerna får full ekonomisk kompensation och att kommunernas totala mottagande räknas in när anvisning sker enligt den nya lagen, säger Lena Micko.

I fall den svenska regeringen stiftar en tvingande lag om flyktingmottagning, kommer kommuner att anvisas att ta emot nyanlända oavsett om kommunen har en överenskommelse med staten eller inte.

Innan en sådan lag träder i kraft vill SKL få till stånd en överenskommelse om ersättningarna till kommunerna.
SKL menar att regeringens lagstiftning inte löser de grundläggande orsakerna bakom den ojämna fördelningen i landet.

– Men en tillfällig lag kan bidra till ett snabbare mottagande för det växande antal nyanlända som får uppehållstillstånd. De drabbas idag av långa väntetider för bosättning och deras etablering i samhället försenas kraftigt. Problemet finns här och nu och behöver särskild hantering, säger Lena Micko.

SKL efterlyser även andra åtgärder för att flyktingmottagningen ska bli effektiv.
–Det handlar om ersättningar, boende, utbildning och arbete. Varken flyktingarna, kommunerna eller Sverige har råd att vänta, säger Lena Micko.

När SKL behandlade frågan reserverade sig Centerpartiet och Moderaterna mot delar av förslaget.  Sverigedemokraterna reserverar sig mot hela förslaget.

Sverige räknar med att 54 500 personer kommer att få uppehållstillstånd i landet i år.  För 2016 beräknas 81 600 personer få uppehållstillstånd.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *