Sveriges regionala karta ritas om. Den svenska regeringen har utsett Kent Johansson (Centerpartiet) och Barbro Holmberg (Socialdemokraterna ) till regionutredare. Deras uppdrag är att komma med förslag på hur de nya läns- och landstingsgränserna ska se ut.

Johansson är politiker med bland annat erfarenhet från Europaparlamentet, Holmberg är avgående landshövding i Gävleborgs län.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) välkomnar utredningen.

– De personer som blir utredare har en bred och väl dokumenterad kompetens och känner väl till kommunernas och landstingens utmaningar. Men vi utgår från att arbetet med att ta fram förslag till nya regioner kommer att ske i nära samarbete med företrädare för kommuner och landsting, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

SKL har länge drivit frågan om förändring av den regionala indelningen i Sverige.

– De länsgränser som finns idag behöver ändras för att vi ska kunna hantera de utmaningar som till exempel sjukvården ställs inför. Utbildning och kompetensförsörjning för att matcha behoven på arbetsmarknaden är en annan anledning, samt kollektivtrafiken och andra behov där invånarna förväntar sig en mer likvärdig service, säger Lena Micko.

I en intervju för Sveriges radio säger nyutnämnda utredaren Kent Johansson att det är hög tid att förändra regionförvaltningen.

– De principer och den indelning som gäller idag är från 1634. Det är klart att det har hänt en del sedan 1634 som gör att vi måste titta på sättet hur vi organiserar. Utmaningen är att både hantera den förankringen och den traditionen men också se att det har hänt saker sedan 1634, säger han.

Kent Johanssons vision är att de svenska  läns- och landstingsgränserna ersätts av omkring tio regioner. Antalet invånare per region skulle vara mellan 0,5 och 1,5 miljon människor.

Statliga myndigheter som till exempel polisen ska också anpassas till de här regionerna, anser han.

Sveriges radio har också intervjuat civilminister Ardalan Shekarabi (Socialdemokrat). Shekarabi har kallat reformen för en demokratireform.

–  Om vi inte gör den här förändringen kommer många av de frågor som är centrala för sjukvården och tillväxten att skötas av organisationer där vi inte har politiskt valda församlingar, säger Ardalan Shekarabi.

Utredarna Kent Johanssons och Barbro Holmbergs har ett år på sig att komma med sitt förslag.  Målet är att förändringarna börjar verkställas 2019.

Den nya regionala indelningen kommer att påverka bland annat  residensstäderna, valkretsarna och namnen på regionerna.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *