Från och med idag byter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  namn till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det beslutade kongressen som just nu möts i svenska Linköping.

– Vi har nu tagit det naturliga steget att ändra organisationens namn så att det speglar våra medlemmar på ett bra sätt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Redan i januari 2019 ändrade de sista landstingen i Sverige sina namn till regioner, i och med att de också fick ansvar för den regionala utvecklingen. Nu följer kommunerna och regionernas  medlemsorganisation efter och ändrar  ”landsting”  till ”regioner”.

Det nya manmet SKR tas i bruk genast.

Beslutet om namnändringen till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gäller direkt. Från och med idag byter SKL också webbadress till skr.se och alla medarbetares e-postadresser byts till skr.se. De gamla e-postadresserna kommer att fungera parallellt under en tid.

På kontoret vid Slussen i Stockholm påbörjas byten av fasadskyltarpå torsdag.

– Vi har förberett namnändringen under en längre tid. Dels för att det ska gå så smidigt som möjligt, dels för att det ska genomföras på ett bra sätt, både i ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv, säger Anders Knape.

Beslutet fattades av de 451 ombuden på kongressen i Linköpin där SKR samlas för att diskutera och besluta om förbundets inriktning de kommande fyra åren.