Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen vill att Finland blir bättre på att integrera invandrare.

– Lyckas vi med integrationsprocessen kan arbetsmarknaden bättre utnyttja invandrarnas kunskap och kompentens, sade Kietäväinen på ett invandrarseminarium i Kommunernas hus i Helsingfors på tisdagen.

Livskraftiga kommuner behöver kunnig arbetskraft. I takt med att befolkningen åldras ökar  behovet av vård- och omsorgstjänster i snabb takt. Fram till år 2025 kommer hälften av de 425 000 personer som idag arbetar inom kommunsektorn att vara pensionerade.

– Invandrarna har kunskaper som bättre borde utnyttjas på arbetsmarknaden. Därför ska vi göra det lättare för dem att hitta ett arbete, få en utbildning eller bli företagare, sade Kietäväinen och efterlyste  större resurser till integreringen.

– Tillräckliga resurser i ett tidigt skede av integrationsprocessen ger inbesparingar på längre sikt i form av minskat utkomststöd, påpekade han.

Exempel på en lyckad integration är enligt Kietäväinen goda relationer mellan befolkningsgrupperna på lokal nivå. Ett annat är aktivt valdeltagandet.

– Det är viktigt att invandrarna får information om våra politiska val, om kandidaterna, om rösträtten och om möjligheten att förhandsrösta. Här har partierna och kommunerna möjlighet att agera.

På seminariet hölls också en debatt med företrädare för de olika partierna. Flera partier hade sänt ut representanter med invandrarbakgrund.

 

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *