Anne Karjalainen (SDP) från Kerava är ny ordförande för Europeiska regionkommitténs utskott för socialpolitik, utbildning, sysselsättning och kultur (SEDEC).

Karjalainen valdes till uppdraget när Europeiska Regionkommittén samlades i Bryssel i mitten av februari för att inleda en ny mandatperiod. Den nya mandatperioden sträcker sig fram till 2025.

SEDEC, som är en av regionkommitténs sex utskott, för kommunernas och regionernas talan i frågor som berör social- och utbildningspolitik, sysselsättning, forskning och kultur. Utskottet är också involverat i Den gröna given (Green Deal), ett program och åtgärdspaket vars mål är att göra Europa till världens första klimatneutrala världsdel år 2050.

– Utskottet kommer att följa med hur övergången till en grön ekonomi förverkligas på kommun- och regionnivå på ett socialt hållbart sätt. Under detta år kommer att bland annat att ta ställning till ett förslag av Europeiska kommissionen som handlar om att trygga social rättvisa och hållbar ekonomisk tillväxt, säger Anne Karjalainen.

Förutom ordförandeskapet i SEDEC valdes Karjalainen också medlem i Regionkommitténs arbetsutskott.

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande organ i EU. Regionkommitténs viktigaste uppdrag är att lyfta fram kommunernas och regionernas åsikter i EU:s beslutsprocess.

​Regionkommittén består av 329 ledamöter med en mandattid på fem år. Innevarande mandattid gäller åren 2020-2025.

Finlands delegation

Finlands delegation i Europeiska regionkommittén består av nio personer från olika partier och regioner i Finland.

  • Markku Markkula (Saml.), fullmäktigeledamot i Esbo
  • Sari Rautio (Saml.), fullmäktigeledamot i Tavastehus
  • Anne Karjalainen (SDP), fullmäktigeledamot i Kerava
  • Mikkel Näkkäläjärvi (SDP), fullmäktigeledamot i Rovaniemi
  • Mirja Vehkaperä (Centern), fullmäktigeledamot i Uleåborg
  • Satu Haapanen (Gröna), fullmäktigeledamot i Uleåborg
  • Ilpo Heltimoinen (Sannf), fullmäktigeledamot i Villmanstrand
  • Mikko Aaltonen (VF), fullmäktigeledamot i Tammerfors
  • Bert Häggblom, lagtingsledamot, Ålands landstingE