Det behövs ytterligare minst  300 kommunplatser för de kvotflyktingar som anländer till Finland i år. Arbetsminister Lauri Ihalainen och inrikesminister Päivi Räsänen vädjar nu till kommunerna att de ska hjälpa personer som behöver internationellt skydd.

Finlands flyktingkvot för innevarande år är 1 050 personer, varav 600 riktas till flyktingar från Syrien. Syriens inbördeskrig, som redan är inne på det femte året, har fördrivit närmare 4 miljoner människor från landet.

Förutom kvotflyktingar behövs kommunplatser också för dem som fått uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd och ansökt om asyl. Allt som allt behövs det i år uppskattningsvis 2 300 kommunplatser.

–  Vi hoppas att kommunerna ska fatta beslut om att ta emot flyktingar under flera år , säger arbetsminister Ihalainen och inrikesminister Räsänen.

Långsiktigt, årligen förekommande mottagande gör det möjligt att integrera arbetet som en del av kommunens normala verksamhet samt att öka expertisen. Dessutom har de mottagande kommunerna fått positiv respons om att hjälpa flyktingar.

– Samarbetet med kommunala beslutsfattare har löpt väl under den gångna regeringsperioden. Kommuner har varit aktiva i integrationspolitiken och visat mänsklighet och ansvar, när de haft hand om flyktingmottagning, säger arbetsminister Lauri Ihalainen.

I fjol understöddes den kommunala mottagningsverksamheten direkt genom ett separat projekt på 2,8 miljoner euro. Responsen om stödåtgärderna har varit god. Även under innevarande år kommer mottagningsverksamheten i kommunerna att stödjas med cirka tre miljoner euro. Stödet möjliggörs av EU-kommissionens Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF), via vilken ersättningar som EU-kommissionen betalar för mottagande av kvotflyktingar kanaliseras till Finland.

Flyktingmottagningen i siffror

  • Under åren 1992-2013 tog 169 kommuner i Finland emot flyktingar och personer som fått asyl och upphållstillstånd. I fjol (2014)  var antalet mottagande kommuner 88.
  • I fjol tog kommunerna totalt emot närmare 3 450 flyktingar och asylsökande med uppehållstillstånd. 1 250 av dessa kom till landet för att återförenas med sina familjer.
  • De flesta flyktingar bosätter sig i huvudstadsregionen och i stora tillväxtcentra.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *